Nieuws • 17 april 2018

De Nóg-beter-meter

Goede kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving als geheel. Niet alleen krijgen ouders de kans om werk en gezin te combineren, kinderen krijgen ook de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken is het van belang dat we de (pedagogische) kwaliteit vasthouden en nóg-beter-maken. Met die reden hebben we binnen alle groepen van Junis en Peuterstart gewerkt aan de Nóg-beter-meter.

De Nóg-beter-meter
In het voorjaar en de zomer van 2017 hebben alle pedagogisch medewerkers, clustermanagers en coördinatoren zich ingezet om gegevens aan te leveren voor deze meter. Er werden filmpjes gemaakt die werden gebruikt om te meten hoe pedagogisch medewerkers met kinderen omgaan en hoe zij hen in hun ontwikkeling stimuleren. Ook werden er observaties gedaan over de inrichting, het speelgoed, activiteiten, het programma en het dagritme op de groepen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn inmiddels duidelijk. We mogen trots zijn op de mooie resultaten die er zijn. Zo is uit de Nóg-beter-meter gebleken dat onze pedagogisch medewerkers signalen van kinderen snel zien en hier goed op reageren. Dat is voor een kind belangrijk om zich goed te kunnen voelen. Ook werken we op dit moment hard aan het ontwikkelen van een strategie om de verbetermogelijkheden aan te pakken. De komende maanden gebruiken we om betekenis te geven aan de resultaten. Wat vinden we ervan en wat kunnen oorzaken zijn van de gemeten resultaten? Dit doen we voor de gehele organisatie maar ook voor elke locatie afzonderlijk. Natuurlijk informeren we je later over de acties die hieruit voortkomen.

Delen