Blog • 9 maart 2021

‘Er is geen investering die meer rendeert dan een investering in het jongste kind.’

Nu de Tweede Kamer verkiezingen steeds dichterbij komen spreken vrijwel alle politieke partijen zich expliciet uit over de rol die kinderopvang kan vervullen voor kinderen en ouders én hoe dit gefinancierd moet worden. Om die reden organiseerde de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) op maandag 1 maart een debat met drie Kamerleden. Ook Junis Kinderopvang nam samen met meer dan 100 andere kinderopvangorganisaties deel aan deze boeiende discussie.

Voorafgaand aan het debat zijn tientallen korte vlogs en vragen ingestuurd die de Kamerleden online meenemen naar de praktijk van de kinderopvang. Want dat het huidige systeem op de schop moet is voor vrijwel alle partijen duidelijk. Maar hoe moet het dan wel? En wat mag dit kosten? En hoe gaan we deze gigantische klus klaren? En de belangrijkste vraag; waarom zouden we dit willen voor onze kinderen?

De vlogs scheppen een kleurrijk beeld van de grote variëteit en enorme toewijding waarmee de kinderopvangorganisaties invulling geven aan hun maatschappelijke opdracht. De verschillende partijen gaven hun visie op het personeelstekort, de mogelijkheden van een Ministerie van jeugd en wat de plannen zijn voor kosteloze kinderopvang. Eén aspect keert in alle vlogs terug; ieder kind heeft recht op optimale ontwikkelkansen.

Danielle Baas, regiomanager bij Junis Kinderopvang gaf een korte toelichting op de maatschappelijke opdracht van Junis Kinderopvang; het bieden van een kansrijke start door ruimte en aandacht te geven aan de ontwikkeling van alle kinderen, terwijl het leven van hun ouders in beweging is. Bijvoorbeeld door te werken in Integrale Kindcentra. Cruciaal hiervoor is de samenwerking met ouders en met het onderwijs.

Aan het einde van het debat kwam de vraag ‘Hoe belangrijk is kinderopvang als de formatie begint?’ Paul van Meenen (D66) en één van de aanwezige Kamerleden is reëel en antwoordt ‘Je gaat niet alles binnenhalen bij de formatie. Maar er is geen investering die meer rendeert dan een investering in het jongste kind.’ Een mooie uitspraak die in lijn is met de maatschappelijke opdracht van Junis Kinderopvang.

Het volledige bericht over het debat kinderopvang lees je hier.

Het Centraal Plan bureau heeft een doorrekening gemaakt van de verkiezingsprogramma’s. Een overzicht van de ambities en de bijbehorende kosten van de politieke partijen die betrekking hebben op de kinderopvang vind je onderaan het bericht.

Delen