Blog • 17 april 2018

“Bij Junis kennen ze mijn kinderen écht”

“De pedagogisch medewerkers zijn oprecht betrokken en ontzettend creatief als het gaat om dagbesteding”, vertelt Ilse Spoorendonk over Junis. Haar zoon Milan (nu 4,5 jaar) startte er op het Kinderdagverblijf, ging vervolgens naar PeuterStart en gaat nu naar de buitenschoolse opvang. Dochter Lana (7 maanden) gaat bij Junis naar het kinderdagverblijf.

 “Via internet kwam ik bij Junis terecht en ik was vooral enthousiast over Junis’ visie. Ze kijken niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling van een kind, maar ook naar het sociaal-emotionele aspect. Dat vind ik belangrijk, want kinderen hebben een totaal andere belevingswereld dan volwassenen. Junis leidt haar medewerkers daar goed in op. Natuurlijk hebben de medewerkers hun pedagogische opleiding afgerond, maar Junis neemt hen heel goed mee in haar veelzijdige visie waarbij met verschillende brillen naar een kind wordt gekeken.”

Hecht en gezellig team

“Ook het kleinschalige van Junis vind ik erg prettig. De organisatie werkt met een hecht en gezellig team dat bestaat uit vaste krachten. Als iemand ziek is of met zwangerschapsverlof gaat, valt er meestal een vaste vervanger in. Fijn voor de kinderen, want de pedagogisch medewerkers kennen hen goed! De leeftijd van de pedagogisch medewerkers varieert enorm; van twintigers die net zijn afgestudeerd en met een frisse blik naar de organisatie kijken tot vijftigers met veel kennis en ervaring. Ze gaan respectvol met elkaar om en kennen elkaars krachten. Goed was bijvoorbeeld om te zien dat toen een incident met Lana plaatsvond, de medewerker met wie ik het incident besprak het niet alleen zelf probeerde op te lossen, maar haar collega om advies vroeg. Dat zorgt voor een fijne sfeer waarin ieders kwaliteiten worden benut.”

Evaluatiegesprekken

“Op vaste momenten vinden evaluatiegesprekken plaats. Het eerste moment is als het kind zes weken op de groep zit. En ook tijdens verjaardagen vinden gesprekken plaats. Dat gebeurt volgens een vast stramien. Daarnaast is er ruimte voor eigen opmerkingen. Maar het komt ook voor dat het de medewerker opvalt dat Lana bijvoorbeeld een dag veel huilt of slecht eet. Dan hebben we tussentijds natuurlijk een gesprekje.”

Avifauna en creatieve knutselwerkjes

“Nu ik de mogelijkheid toch heb; mag ik de medewerkers een compliment geven voor hun creativiteit? Milan gaat nu naar de basisschool, dus eten en drinken kan hij natuurlijk zelf en voor hem is het nu vooral belangrijk dat hij plezier heeft. Voor hem en kinderen in zijn leeftijd organiseren de medewerkers ontzettend leuke activiteiten. In vakanties gaan ze naar Avifauna of de speeltuin en de kinderen maken ontzettend leuke knutselwerkjes rondom het thema. Milan gaat maar één keer per week naar de BSO, maar het liefst zou hij vaker gaan…”

Delen