Buitenschoolse opvang • 31 augustus 2021

Junis Kinderopvang ondersteunt het Nationaal Programma Onderwijs

Met het Nationaal Programma Onderwijs investeert de overheid de komende twee schooljaren in de uitdagingen die tijdens en door corona zijn ontstaan. Dit kunnen uitdagingen zijn op het gebied van leren, maar ook op sociaal en emotioneel gebied. Ondersteund door onze ervaring en pedagogische kennis bieden wij, als bewezen kinderopvangorganisatie in de regio, basisscholen onze expertise aan om zo een bijdrage te leveren aan de doorgaande ontwikkellijn van kinderen.  

Gebaseerd op de menukaart vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben wij een keuzeaanbod expertise kinderopvang ontwikkeld. Het keuzeaanbod bestaat onder andere uit kennis en inzet van pedagogisch medewerkers onder en na schooltijd, ondersteuning bij (activiteiten) thema’s van de school, webinars en workshops gericht op ouderbetrokkenheid en workshops en organisatie voor schoolprogramma’s. Maar ook ondersteuning, inzet of kennis bij peuter- en kleuterbegeleiding als onderdeel van de doorgaande ontwikkellijn van kinderen.  

Bewezen kennispartner
Onder de namen Junis Kinderopvang, PeuterStart en De Drie Ballonnen werken we in de praktijk al nauw samen met het primair onderwijs. De lijnen van de directie en leerkrachten van scholen met onze BSO’s, kinderdagverblijven en peutergroepen zijn vaak kort. Wij kennen veel basisschoolkinderen en hun ouders vanuit onze BSO’s. Kinderen die starten op de basisschool kennen we veelal al vanuit onze kinderdagverblijven en peutergroepen. Met deze ervaring en met onze pedagogische expertise zijn Junis en De Drie Ballonnen een vanzelfsprekende partner bij de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs op de scholen. 

Brochure Keuzeaanbod Expertise Kinderopvang
In deze brochure geven we een uitgebreide toelichting op de verschillende uitgangspunten en mogelijkheden met mogelijkheden en voorbeelden van ons keuzeaanbod.  

Vrijblijvend meer weten? 
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie of school? Neem dan vrijblijvend contact op met de verantwoordelijk clustermanager bij jouw school of één van onze regiomanagers.  

Voor scholen in de regio Alphen aan den Rijn:
Daniëlle Baas, regiomanager Junis Kinderopvang;
bereikbaar via baas@junis.nl of telefonisch 06 – 33 34 55 60. 
 

Voor de scholen in de regio Zoetermeer en Bodegraven:
Ellen Mulder, regiomanager De Drie Ballonnen;
bereikbaar via mulder@drieballonnen.nl of telefonisch 06 – 55 11 27 42
 

Delen