Nieuws • 23 april 2020

Kinderopvang volledig open vanaf 8 juni

Update 20 mei 16.30 uur

De kinderdagverblijven, peuteropvang en gastouderopvang zijn sinds 11 mei volledig open voor alle kinderen. De BSO’s zijn nu alleen gedeeltelijk toegankelijk. Deze maatregel wordt binnenkort door de overheid verruimd.

Vanaf 8 juni gaan ook de bassischolen en de buitenschoolse opvang weer volledig open, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het coronavirus blijkt dat dit niet verantwoord is. Wij zijn blij met deze verruiming en zien ernaar uit om ons reguliere ritme ook in de BSO’s weer op te pakken.

We kunnen ons voorstellen dat er vragen rondom de volledige opening van de locaties zijn en hebben daarom een aantal belangrijke vragen met antwoorden op een rij gezet.

Gaan alle locaties van Junis, De Drie Ballonnen en PeuterStart weer open?

De kinderdagverblijven en peuteropvang zijn al vanaf 11 mei volledig open voor alle kinderen. De BSO’s gaan vanaf 8 juni weer volledig open.

Kan mijn kind op alle schooldagen weer naar de BSO?


BSO tot 8 juni
Kinderen van 4 tot 12 jaar mogen naar de BSO op de dagen dat zij ook naar school gaan. Dit organiseren wij op de volgende manier:

  • Heb je een contract met ons afgesloten van ten minste 2 dagen? De opvang is dan maximaal twee dagen, op de dagen waarop je kind fysiek les heeft op school. Deze dagen kunnen afwijken van de reguliere dagen, omdat ze anders niet aansluiten bij de schooldagen.
  • Heb je voor jouw kind een contract voor één dag, dan geldt opvang voor maximaal één lesdag.
  • Als de school van jouw kind tijdelijk een continurooster hanteert, dan start de buitenschoolse opvang maximaal een halfuur eerder dan de reguliere tijd, dit is in overleg met school.
  • Als de school van jouw kind halve dagenroosters hanteert, dan start de BSO op de reguliere BSO-tijd.
  • Voor kinderen die speciaal onderwijs volgen gelden de normale schooltijden en BSO conform contract.
  • Voor ouders werkzaam in een cruciaal beroep blijft de noodkinderopvang gelden, wat betekent dat wij ook op de niet fysieke schooldagen na onderwijstijd opvang bieden.

BSO vanaf 8 juni
Vanaf maandag 8 juni kan je kind weer op zijn/haar vaste contractdagen naar de BSO komen. De bijzondere hygiënemaatregelen en aanvullende afspraken blijven voorlopig nog van kracht, ook na 8 juni. Hierin blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen.

Compensatieregeling stopt

Per 8 juni stopt ook de compensatieregeling; de overheid vergoedt dan niet langer de opvangkosten aan ouders.

Bieden jullie nu en na 8 juni ook nog noodopvang aan voor cruciale beroepen die extra opvang nodig hebben?

Op dit moment verzorgen we naast de reguliere kinderopvang ook nog de noodkinderopvang aan kwetsbare kinderen en aan kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken.

Afbouwen noodkinderopvang
Vanaf 8 juni zal de noodopvang worden afgebouwd. De noodopvang is dan alleen nog maar ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beschikbaar voor ouders die in de zorg werken. Mocht je behoefte hebben aan extra opvang, dan kun je dit op de gebruikelijke wijze aanvragen in het ouderportaal. Onder bepaalde voorwaarden vergoed de overheid deze kindernoodopvang. Geldt dit voor jou? Dan kun je contact opnemen met onze Klantenservice via 0172 – 745 850 of klantenservice@junis.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Lees hier meer over onze noodopvang.

Bieden jullie ook noodkinderopvang op Hemelvaartdag (21 mei) en 2e Pinksterdag (1 juni)?

Ja, op deze dagen bieden wij noodkinderopvang aan voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werkzaam zijn en voor kwetsbare kinderen. We organiseren deze 24-uurs noodkinderopvang via onze gastouders. Neem hiervoor contact met ons op via 0172-424824 of 06-827 742 51 (gastouderbureau).

Mijn kind is verkouden. Mag mijn kind alsnog naar de kinderopvang komen?

Het is belangrijk dat je kind geen (milde) verschijnselen heeft. Dat wil zeggen: als je kind klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan verzoeken we je je kind alsnog thuis te houden.

Heeft je kind langdurige verkoudheidsklachten of elk jaar hooikoorts en herken je de klachten? In dat geval kan je kind onder bepaalde voorwaarden wel naar de opvang komen. Bespreek dit dan met de pedagogisch medewerker van je groep. Zij kennen jouw kind ook goed en kunnen samen met jou bekijken wat verantwoord is.

Mijn kind wordt de komende periode vier jaar. Hoe gaan jullie daar mee om? 

Mocht jouw kind in de komende periode vier jaar worden, dan bieden wij bij voldoende plek de mogelijkheid tot verlenging van de opvang op onze KDV-groep.

Ik wil graag de dagen van mijn kind op het kinderdagverblijf aanpassen op de dagen van mijn schoolgaande kinderen (tot 8 juni). Kan dit?

Wij bieden opvang aan alle kinderen van 0 tot 4 jaar op de dagen waarvoor een contract is afgesloten. Mocht je incidenteel een dag willen ruilen, dan kun je hiervoor een aanvraag indienen in Konnect. Na goedkeuring van de gewenste opvangdagen is het belangrijk dat je je kind afmeldt voor de dagen dat je kind niet komt. Mocht het niet lukken dit in het ouderportaal te regelen, neem dan contact op met onze collega’s op het kinderdagverblijf. Zij kunnen bij wijze van uitzondering bekijken of ruilen mogelijk is en dit voor je in het ouderportaal zetten.

We doen ons best om zoveel mogelijk aan ieders opvangwensen te kunnen voldoen, maar hopen ook op je begrip als dit niet lukt. We staan voor de uitdaging om naast de reguliere kinderopvang ook  noodopvang te bieden en kinderen van vier jaar langer op te vangen. Een gevolg hiervan kan zijn dat er minder flexibiliteit mogelijk is.

Hoe zorgen jullie voor goede hygiënische omstandigheden voor de kinderen die wel aanwezig zijn?

We besteden dagelijks met de kinderen aandacht aan hygiënemaatregelen zoals: handen wassen, hoesten, niezen en toilethygiëne. Als de kinderen nog jong zijn, zorgen wij daarvoor. Oudere kinderen leren we zelf hun handen te wassen nadat ze naar de wc zijn geweest, voordat we gaan eten, na hoesten, niezen en buitenspelen  Spelenderwijs leren we hen zo waar ze op moeten letten om niet ziek te worden. Soms ondersteunen we dat proces met het ophangen van pictogrammen.

Een schone locatie helpt om de verspreiding van griep en andere soorten ziektes zoals het coronavirus te voorkomen. Bovendien gedijen bacteriën er minder en is het voor kinderen en medewerkers fijn om te spelen en te werken in een schone ruimteWe huren schoonmaakbedrijven of huishoudelijk medewerkers in voor de grote schoonmaakwerkzaamheden (zoals vloeren en sanitair). Daarnaast werken we op elke groep met een schoonmaakrooster (voor ruimten, meubelen en materialen) volgens de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang van het RIVMHet speelgoed krijgt regelmatig een sopje en als ze dat leuk vinden, betrekken we de kinderen hierbij. Zo leren ze meteen dat schoonmaken ook gewoon leuk kan zijn. 

Hoe zorgen jullie voor goede hygiënische omstandigheden voor de pedagogisch medewerkers die aanwezig zijn?

Onze medewerkers mogen geen bron van besmetting zijn. Persoonlijke hygiëne is daarom erg van belangrijk. Onze pedagogisch medewerkers volgen de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang van het RIVM  en blijven thuis als zij symptonen hebben als niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging/koorts.

Houden de pedagogisch medewerkers ook anderhalve meter afstand en moeten de kinderen anderhalve meter afstand houden met elkaar?

De pedagogisch medewerkers houden onderling waar mogelijk anderhalve meter afstand. Ook houden zij anderhalve meter afstand van ouders.

Bij kinderen onder de 12 jaar is er geen sprake van groepsvorming als ze samen spelen onder toezicht. De anderhalve meter regel is dan niet van toepassing, ook niet als ze spelen onder toezicht van de opvang. We zorgen er ook voor dat kinderen zo veel mogelijk lichamelijk contact proberen te vermijden en dat zij voor en na het spelen met speelgoed/speeltoestellen hun handen wassen.

Hoe kunnen we de kinderen veilig halen en brengen en is er wel tijd voor een overdracht?

Elke locatie heeft haar eigen ouders over de veiligheidsmaatregelen op de locatie geïnformeerd. Mocht je deze niet hebben gekregen of hierover vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de pedagogisch medewerkers van jouw locatie.

Worden de kosten die ik tijdens de sluiting van de kinderopvang gemaakt heb, gecompenseerd?

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang, BSO of gastouder kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. De compensatie geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni. Dit omdat vanaf 8 juni de kinderopvang dan weer geheel open is.

De Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst compenseren de kosten van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Het maximum uurtarief is het vastgestelde maximum tarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert. Ligt de uurprijs van de opvangvorm van jouw kind boven de maximale uurvergoeding? Junis Kinderopvang vergoedt tot 11 mei deze kosten bóven de maximum uurvergoeding. Meer informatie over de compensatieregeling lees je hier.

Ik heb een andere vraag dan bovenstaande vragen. Aan wie kan ik mijn vraag stellen?

Je kunt hiervoor contact opnemen met je clustermanager of met de klantenservice via 0172 – 745 850 of klantenservice@junis.nl. Voor gastouderopvang kun je telefonisch of per e-mail terecht bij je vaste bemiddelingsmedewerker.

Voor meer informatie over de maatregelen verwijzen we je naar de informatie van de Rijksoverheid.

Delen