Nieuws • 26 juni 2018

Meedenken over kwaliteit

Terwijl de fanfarekorpsen de avondvierdaagse en tegelijkertijd ook onze avond muzikaal omlijstte, vond op 17 mei een informatieavond plaats voor leden van de oudercommissies. Met een onverwacht grote groep geïnteresseerde en enthousiaste ouders bespraken we onze pedagogische visie en de resultaten van de Nóg-beter-meter. Het was mooi om te ervaren dat er enorm werd meegedacht en tegelijkertijd kritisch naar de kwaliteit werd gekeken. Zo bespraken we hoe we andere ouders mee kunnen nemen in de kwaliteitsimpulsen die er op locaties gegeven worden. We kregen mooie aanbevelingen die wij kunnen gebruiken in onze plannen voor de verbetering van en communicatie over de kwaliteit van de locaties en groepen. De onderwerpen van deze informatieavond komen ook aan bod in de oudercommissie-vergaderingen van de locaties. Wil je meer weten over deelname aan een oudercommissie of over de ontwikkeling van de kwaliteit? Je kunt hiervoor terecht bij de clustermanager van de locatie van je kind.

Delen