Blog • 16 juni 2020

Neusverkouden op de kinderopvang

Nu we weer volledig open zijn en iedereen enorm zijn best doet om de kinderen een fijne (mid)dag te bezorgen in een veilige en gezonde omgeving, komen er ook nieuwe dilemma’s op ons af. Iets waar we bijvoorbeeld nu als ouders en pedagogisch medewerkers mee te maken hebben; een andere kijk op een kind met een snotneus. Een kind dat wel vaker een snotneus heeft, maar ook vrolijk en zichzelf is. Wat doen we dan?

Natuurlijk is het voor jou als ouder vervelend als het werk of de planning in de knel komt, omdat je kind snottert en daardoor niet naar de kinderopvang kan gaan. Natuurlijk willen wij graag de kinderen opvangen en natuurlijk weten we dat er waarschijnlijk niks aan de hand is. Maar wat nu als het wel zo is en het is een gevolg van het coronavirus? Nemen we dan het risico? Willen we dan de gok wagen en de gezondheid van de andere kinderen en onze medewerkers blootstellen aan dit risico?

Daar komen we alleen maar samen uit! Jij kent je kind als geen ander en ook de medewerker kent je kind goed. Alleen in gesprek kom je erachter hoe zwaar een verkoudheid weegt bij dat specifieke kind. Heeft zij vaker een snotneus? Voelt ze zich ellendig? Is er sprake van hooikoorts en is iedereen in het gezin nog gezond? Allemaal vragen die nodig zijn om samen de afweging te maken wel of geen risico te nemen.

Laten we voorop stellen dat het gekke tijden zijn. Het zijn tijden waarin eigenlijk niemand écht het antwoord weet en we met z’n allen telkens weer hopen dat we datgene doen dat het beste is voor ons allemaal. Hierbij laten we ons adviseren door de GGD en het RIVM en ook zij zijn op dit moment bezig met verduidelijking van deze richtlijnen. Als hierin zich veranderingen voordoen, houden we onze ouders en medewerkers uiteraard op de hoogte.

Het is belangrijk dat we met elkaar bekijken wat kan en nodig is. Vanuit interesse, oprechte nieuwsgierigheid, inlevingsvermogen in de ander en verbinding met de ander. De kracht van het samen doen, in gesprek met elkaar, ook al is dat soms een lastig gesprek, kan ervoor zorgen dat we met elkaar het juiste doen. Voor elkaar en met elkaar!

Delen