Nieuws • 26 juni 2018

Nieuwe privacywet AVG

Privacy en kinderopvang: al jaren hand in hand
Binnen de kinderopvang zijn we gewend om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens en die van je kind(eren) om te gaan. Privacy staat bij ons al jaren hoog in het vaandel. De nieuwe privacywet zorgt ervoor dat we alle processen die we hebben, nog een keer goed bekijken om te zien waar de verschillen zitten ten opzichte van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Een groot deel van de processen hebben we al onder de loep genomen. Daar waar nodig hebben we aanvullende maatregelen genomen om je persoonsgegevens extra te beschermen.

Gebruik van foto’s
Ook bij het gebruik van foto’s van kinderen, zijn wij gewend om zorgvuldig te werken. Wij gebruiken in onze communicatie alleen foto’s van kinderen waar ouders toestemming voor hebben gegeven. Dit blijven we uiteraard zo doen. Heb je toestemming gegeven voor het gebruiken van foto’s waar je kind op staat, maar wil je die toestemming intrekken? Stuur dan een mail naar privcay@junis.nl

Hoe geven wij inzicht in jouw persoonsgegevens?
Op de startpagina van onze website, zie je een link naar ons vernieuwde privacybeleid. In ons privacybeleid vertellen wij welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarvoor wij deze gebruiken. Als ouder heb je de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wil je gebruikmaken van deze mogelijkheid? Stuur een mail naar privacy@junis.nl.

Delen