Nieuws • 17 april 2018

Nieuwe regels voor groepsgroottes in de kinderopvang

Vanaf 1 januari verandert de verhouding van beroepskrachten t.o.v. het aantal kinderen in de kinderopvang. Dit noemen we de Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR). Deze verandering is onderdeel van de nieuwe wetgeving voor betere kwaliteit in de kinderopvang (Wet IKK). Wat betekent deze verandering voor Junis en wat ga jij als ouder daarvan merken?

Wat verandert er in 2019?
In een kinderdagverblijf mag een medewerker van een babygroep straks nog maar drie baby’s tot 12 maanden opvangen. Dit is momenteel nog 1-op-4. In ‘verticale groepen’ –groepen met kinderen van bijvoorbeeld 0 tot 4 jaar– zijn er ook meer pedagogisch medewerkers nodig om aan de nieuwe ratio te voldoen.

In de BSO’s worden de regels juist iets soepeler: groepen met kinderen van 7 jaar en ouder mogen straks uitgebreid worden naar 12 kinderen per medewerker. Bij BSO-groepen voor kinderen onder de 7 jaar wijzigt de ratio niet; deze blijft 1 medewerker op 10 kinderen.

Wat betekent dit voor de groepen?
Junis moet nu keuzes maken hoe de groepen er in 2019 uit gaan zien. Tegelijkertijd is er momenteel veel vraag naar kinderopvang, dus we willen natuurlijk wel voldoende plekken blijven bieden voor kinderen van werkende ouders. De groepsgroottes zullen veelal wijzigen, maar ons uitgangspunt is ervoor te zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk in hun eigen groepen kunnen blijven. In sommige kinderdagverblijven komt er een extra medewerker bij en op andere locaties betekent het dat de groepen juist iets kleiner worden zonder uitbreiding van personeel.
Op de BSO’s kunnen we op sommige locaties de groepen iets uitbreiden; een voorwaarde is dan wel dat daar voldoende ruimte voor is op die locaties.
De nieuwe BKR-ratio heeft geen gevolgen voor PeuterStart en gastouderopvang.

Wat doen wij nu al?
Op dit moment zijn we druk bezig met bepalen hoe de groepen in 2019 worden ingedeeld. In de komende maanden houden wij bij de instroom van nieuwe kinderen al rekening met de nieuwe groepsgroottes op de kinderdagverblijven en de BSO’s. Bovendien gaan we hard aan de slag met het werven van nieuwe medewerkers.

Delen