Nieuws • 25 October 2019

Personele uitdagingen

De branche in de afgelopen jaren

Onze branche is de afgelopen jaren hard geraakt. Eerst door de crisis, waardoor de vraag naar kinderopvang terugliep. Doordat veel opvangorganisaties moesten reorganiseren, hebben veel professionals de branche verlaten. Ook wij moesten toen jammer genoeg enkele goede collega’s laten gaan. Voor de opleiding pedagogisch medewerker was daardoor bij het middelbaar beroepsonderwijs minder animo en voor zij-instromers was de kinderopvang geen logische stap.

Gelukkig heeft het Rijk flink geïnvesteerd om kinderopvang weer betaalbaar te maken, waardoor de vraag weer toenam. Automatisch betekende dit een toename in de vraag naar medewerkers. Maar die zijn nu niet voldoende beschikbaar.

Daarnaast heeft de overheid nieuwe wet- en regelgeving ingevoerd, waardoor pedagogisch medewerkers per persoon minder kinderen mogen begeleiden. Alleen betekent dit ook dat wij nu op onze locaties nog meer medewerkers nodig hebben. En dat is een enorme uitdaging.

Wat is de oplossing?

Helaas is er geen simpele oplossing. Er wordt dit jaar veel tijd en extra budget geïnvesteerd in het werven van medewerkers. We doen alles wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat wij genoeg geschoold personeel hebben en dat het verloop zo laag mogelijk blijft. We houden regelmatig wervingscampagnes in onze regio’s en daarbuiten voor nieuwe medewerkers. Binnenkort start er ook een campagne voor nieuwe gastouders, want ook naar gastouderopvang is steeds meer vraag.

Er werkt bij ons een grote groep stagiairs vanuit de mbo-opleiding Pedagogisch Medewerker die we, als het klikt, een baan aanbieden als ze klaar zijn met de opleiding. We leiden ook een groot aantal mensen in de praktijk op tot pedagogisch medewerker (Beroeps Begeleidende Leerweg).

Al onze locaties hebben onderling contact over invalmogelijkheden bij het vervangen van medewerkers. Daarbij hanteren we een “noodprocedure” als er wegens verzuim of andere redenen een tekort is aan medewerkers op de groep(en). Leidinggevenden staan dan zelf op de groepen of wij zorgen ervoor dat gediplomeerde collega’s van ons hoofdkantoor op de groepen komen te staan.

Wat als er geen oplossing is?

In het uiterste geval kan het gebeuren dat we een groep voor een dag moeten sluiten. Dit is geen beslissing die wij makkelijk nemen want wij beseffen dat jullie hier last van kunnen ondervinden. We doen er echt alles aan om dit te voorkomen en tot op heden is het gelukkig nog niet gebeurd. Mocht het nodig zijn om een groep te sluiten, dan bellen wij de ouders van de betreffende groep om hun te informeren dat er die dag bij hoge uitzondering geen opvang mogelijk is. Uiteraard proberen wij ook mee te denken met mogelijke oplossingen.

Delen