Nieuws • 16 maart 2020

Sluiting kinderopvanglocaties vanwege coronavirus

Update 1 april 2020 10.00 uur

Tijdens de persconferentie van dinsdag 31 maart 2020 zijn de bestaande maatregelen voor kinderopvang en scholen verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat onze locaties op dit moment gesloten blijven voor reguliere kinderopvang en buitenschoolse opvang en alleen geopend zijn voor nood-kinderopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Meer over onze nood-kinderopvang, lees je hier.

Over kinderopvang en buitenschoolse opvang in de meivakantie is nog onduidelijkheid. De brancheorganisaties zijn hierover in gesprek met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Naar verwachting wordt donderdag 2 april meer over de meivakantie bekend. We houden jullie hierover op de hoogte via onze website en via het ouderportaal.

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over de gehele situatie en hebben daarom een aantal belangrijke vragen met antwoorden op een rij gezet.

Wat betekenen de maatregelen voor de kinderopvang en gastouderopvang bij Junis, De Drie Ballonnen en PeuterStart?
  • Tot en met 28 april bieden wij alleen nood-kinderopvang aan kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken. Bekijk hier welke Junis-locaties geopend zijn voor nood-kinderopvang in gemeente Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk. De geopende locaties voor nood-kinderopvang in Zoetermeer vind je hier.
  • Voor alle andere kinderen is er in deze periode geen opvang mogelijk. Wij vragen je om je kind(eren) tot en met 28 april, thuis te houden en (belangrijk!) af te melden in het ouderportaal of de ouder-app. Op basis van het aantal afmeldingen stellen wij onze medewerkersplanning op en rapporteren wij onze kindaantallen aan Veiligheidsregio Hollands Midden en aan de Gemeentes Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk.
  • We bieden op dit moment ook geen opvang via gastouders in verband met de coronacrisis. Heb je een vitaal beroep en neem je opvang af via een gastouder? Neem dan contact op met je bemiddelingsmedewerker.
Valt mijn beroep onder de ‘cruciale beroepen’?

Op de website van de rijksoverheid vind je een overzicht met welke beroepen tot de cruciale beroepsgroepen behoren.

Ik werk in een cruciaal beroep, maar mijn partner niet. Mag mijn kind alsnog naar de kinderopvang komen?

Heb jij als ouder een cruciaal beroep? Dan kan je kind wél naar onze opvang komen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Zo beperken we het besmettingsgevaar voor de kinderen waarvoor opvang noodzakelijk is en voor onze pedagogisch medewerkers. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang).

Ik werk in een cruciaal beroep, maar mijn kind is verkouden. Mag mijn kind alsnog naar de kinderopvang komen?

Het is belangrijk dat je kind geen (milde) verschijnselen heeft. Dat wil zeggen: als je kind klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan verzoeken we je je kind alsnog thuis te houden.

Zijn alle locaties geopend?

Bekijk hier welke locaties geopend zijn voor nood-kinderopvang in gemeente Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk.

Wat betekent deze maatregel voor mijn eigen bijdrage?

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang, bso of gastouder kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 28 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage verwijzen we je naar de website van de Rijksoverheid.

Moet ik een wijziging doorgeven bij de Belastingdienst?

Het Ministerie wil voorkomen dat de Belastingdienst overbelast raakt wanneer alle ouders wijzigingen gaan invoeren. Immers als de kinderopvangorganisaties geen facturen meer sturen, omdat er (een periode) geen opvang is geweest, is er ook geen recht op kinderopvangtoeslag. In dat geval zouden honderdduizenden ouders een deel van de ontvangen kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen met daarbij het risico dat dit tot administratieve chaos leidt.

Daarom vraagt het Ministerie van SZW aan alle ouders om:

  • Facturen voor kinderopvang te betalen zoals gewoonlijk;
  • De kinderopvang niet te stoppen of te wijzigen via de site van de Belastingdienst
  • En niets aan te passen voor de kinderopvangtoeslag, want zo houden ouders recht op opvang/ toeslagen en wordt deze doorbetaald zoals gewoonlijk.

Het ministerie gaat onderzoeken hoe ouders gecompenseerd kunnen worden voor de eigen bijdrage.

Hoe zorgen jullie voor goede hygiënische omstandigheden voor de kinderen die wel aanwezig zijn?

We besteden  dagelijks met de kinderen aandacht aan hygiënemaatregelen zoals: handen wassen, hoesten, niezen en toilethygiëne. Als de kinderen nog jong zijn, zorgen wij daarvoor. Oudere kinderen leren we zelf hun handen te wassen nadat ze naar de wc zijn geweest, voordat we gaan eten, na hoesten, niezen en buitenspelen  Spelenderwijs leren we hen zo waar ze op moeten letten om niet ziek te worden. Soms ondersteunen we dat proces met het ophangen van pictogrammen.

Een schone locatie helpt om de verspreiding van griep en andere soorten ziektes zoals het coronavirus te voorkomen. Bovendien gedijen bacteriën er minder en is het voor kinderen en medewerkers fijn om te spelen en te werken in een schone ruimteWe huren schoonmaakbedrijven of huishoudelijk medewerkers in voor de grote schoonmaakwerkzaamheden (zoals vloeren en sanitair). Daarnaast werken we op elke groep met een schoonmaakrooster (voor ruimten, meubelen en materialen) volgens de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang van het RIVMHet speelgoed krijgt regelmatig een sopje en als ze dat leuk vinden, betrekken we de kinderen hierbij. Zo leren ze meteen dat schoonmaken ook gewoon leuk kan zijn. 

Hoe zorgen jullie voor goede hygiënische omstandigheden voor de pedagogisch medewerkers die aanwezig zijn?

Onze medewerkers mogen geen bron van besmetting zijn. Persoonlijke hygiëne is daarom erg van belangrijk. Onze pedagogisch medewerkers volgen de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang van het RIVM  en blijven thuis als zij symptonen hebben als niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging/koorts.

Ik heb mijn kind afgemeld voor de komende drie weken bij het kinderdagverblijf, maar ontvang maar maximaal 110 uren afwezigheidstegoed. Ontvang ik de meeruren later als tegoed?

De komende dagen hebben we nodig om alles goed te regelen op onze locaties en te kijken naar de (financiële) gevolgen voor ouders en voor ons als organisatie. We vragen voor deze uitzonderlijke situatie om je begrip en informeren je als hierover meer duidelijk is.

Ik heb een contract voor flexibele opvang. Als ik mijn kind afmeld en ik wil de uren behouden, dan moet ik direct een nieuwe datum voor opvang kiezen. Wat kan ik het beste doen?

Het is belangrijk om de kinderen afwezig te melden voor de al aangevraagde flexibele opvangdagen t/m 28 april. Waar mogelijk kun je alvast een nieuwe datum aanvragen door middel van ruilen.

Ik heb in de periode na 28 april kinderopvang nodig en wil graag een rondleiding aanvragen. Is dat mogelijk?

Op dit moment is het aanbieden van rondleidingen niet mogelijk, omdat onze kinderopvanglocaties i.v.m. het coronavirus t/m 28 april gesloten zijn. Deze maatregel is bedoeld om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een speciale uitzondering wordt gemaakt voor kinderen van ouders, die werken in cruciale beroepen; voor deze kinderen is wel opvang mogelijk. Werk je in een cruciaal beroep en heb je op zeer korte termijn kinderopvang nodig? Bel dan met onze afdeling Klantenservice via  0172-745850.

Mijn vraag staat niet in bovenstaand overzicht. Is jullie Klantenservice wel geopend?

Wij proberen optimaal bereikbaar te zijn op de locaties en op het servicebureau. Onze afdeling Klantenservice is bereikbaar op 0172-745850. Wellicht komen er veel vragen op ons af. Wij vragen je begrip voor het feit dat we mogelijk niet op alle momenten van de dag goed bereikbaar zullen zijn.

Voor gastouderopvang kun je telefonisch of per e-mail terecht bij je vaste bemiddelingsmedewerker.

Delen