Junis Kinderopvang is trots op haar medewerkers

Op de energie, flexibiliteit en loyaliteit die zij brengen binnen de organisatie en naar de kinderen. De onzekere coronaperiode lijkt grotendeels voorbij, maar landelijk heeft de branche een aanhoudende uitdaging: het personeelstekort. Ook de komende tijd blijft dit een gegeven, mede door de wijziging in de kinderopvangtoeslag die gaat plaatsvinden. Kinderopvang wordt vanaf 2025 voor de meeste gezinnen bijna gratis. De vraag naar kinderopvang wordt groter en daarmee ook de vraag naar kwalitatief goed personeel.

“Het werven van nieuwe medewerkers heeft dagelijks onze aandacht. Dit realiseren we onder andere dankzij de grote belangstelling voor het werkplekleren, maar het werven alleen is niet voldoende”, zegt Bart Elenga, directeur-bestuurder a.i. “Oog houden voor je huidige medewerkers is minstens zo belangrijk. Het verminderen van de werkdrukbeleving is daar onderdeel van. Dit doen we onder andere met de inzet van groepshulpen.

25 nieuwe groepshulpen aangenomen

Een mooie ontwikkeling om pedagogische medewerkers op de groepen te ondersteunen, is de inzet van groepshulpen. In juni dit jaar heeft de organisatie 25 groepshulpen aangenomen. Zij helpen pedagogisch medewerkers op de groepen met lichte huishoudelijke taken, zoals het voorbereiden van eetmomenten, het voorbereiden van activiteiten en het ondersteunen bij administratieve taken. Hierdoor hebben de pedagogisch medewerkers de volle aandacht voor de kinderen.
De inzet van groepshulpen is een groot succes bij Junis. Volgend jaar wordt het aantal groepshulpen uitgebreid, waarmee nog meer locaties ondersteund worden.

Het succes van werkplekleren

Iets waar Junis minstens zo trots op is, is het werkplekleren. Een initiatief dat in samenwerking met het mboRijnland 3 jaar geleden is gestart. Een unieke en waardevolle samenwerking, waarin de pedagogische visie van Junis verweven is in de opleiding. Het werkplekleren is destijds gestart met 12 eigen medewerkers. Al snel bleek dat de interesse bij Junis-collega’s, maar ook bij zij-instromers van buiten de organisatie, zo groot was dat er meerdere klassen gevuld konden worden.

Op dit moment wordt de BBL-opleiding Pedagogisch medewerker Kinderopvang niveau 3 en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 aangeboden. Jaarlijks zijn er twee startmomenten voor beide niveaus. Leerlingen gaan direct op de locatie aan de slag en halen in 1,5 tot 2 jaar tijd een volwaardig diploma. De opleiding wordt volledig betaald en na diplomering zijn de leerlingen verzekerd van een baan.

Inmiddels wordt er ook gekeken om meerdere klassen per startmoment te laten beginnen. “Op het moment dat we de inschrijving voor de opleiding open zette, kregen we direct veel aanmeldingen binnen”, aldus Bart. “De vraag naar de opleidingen is groot, dat is een mooi compliment”. De sterke verbinding tussen beide organisaties en een duidelijke gezamenlijke visie zorgt onder andere voor het ongekende succes van dit opleidingstraject.

Er zijn veel zij-instromers die de opleiding volgen, maar ook voor huidige medewerkers is de opleiding een mooie kans. “Wij bieden onze medewerkers de ruimte om iedere dag iets nieuws te leren en zichzelf te blijven ontwikkelen. Het volgen van de BBL-opleiding is daar een mooi voorbeeld van”. Ook de samenwerking tussen Junis en het mboRijnland blijft zichzelf ontwikkelen. In 2023 start een nieuwe BBL-opleiding: Sport en Bewegen, waarin leerlingen opgeleid worden tot bewegings- en sportleider. Na afronding van de opleiding kun je aan de slag als pedagogisch medewerker op de BSO, waarbij de focus ligt op het organiseren van bewegings- en sportactiviteiten. Zo blijven we ook steeds meer nieuwe doelgroepen aanspreken om in de kinderopvang te werken.