Nieuws • 1 oktober 2019

Vaccinaties

De afgelopen maanden is het thema veel in het nieuws geweest: worden kinderen die het Rijksvaccinatieprogramma niet volgen wel of niet opgevangen bij kinderopvangorganisaties? Er werd steeds meer duidelijk dat het aantal ouders in Nederland dat hun kind inent, gestaag aan het dalen is. Ons standpunt is dat wij achter het belang staan van vaccineren volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Als kinderen ingeënt worden, is de kans op besmetting namelijk kleiner. We moedigen ouders dan ook actief aan om het vaccinatieprogramma te volgen.

Op dit moment zijn er nog geen regels en kaders gemaakt door de overheid, maar de daling is voor ons de reden om onze huidige werkwijze onder de loep te nemen en te heroverwegen. In dit bericht informeren wij je graag over wat de stappen zijn die wij nemen bij het herzien van ons vaccinatiebeleid.

Waar staan wij?
Momenteel zijn bij ons alle kinderen welkom, ook als zij niet zijn ingeënt. Toch vinden we het belangrijk om rekening te houden met de dalende vaccinatiegraad in Nederland. Dat vraagt van ons dat we extra scherp kijken naar de veiligheid van de kinderen in onze opvanglocaties. De afgelopen tijd hebben wij meerdere scenario’s besproken. Alle scenario’s hebben voor- en nadelen. Wij willen kiezen voor de werkwijze die het beste recht doet aan onze missie en visie waarin wij het belang van kinderen voorop stellen. Wij hebben diverse scenario’s uitgewerkt en we leggen onze voorkeur binnenkort voor aan de Cliëntenraad van Junis en de Ouderraad van De Drie Ballonnen, met de vraag of zij dit ook de beste volgende stap vinden. Zodra hun advies binnen is, nemen wij op basis hiervan een besluit over het eventueel herzien van ons vaccinatiebeleid. Uiteraard ontvangen alle ouders hier bericht over.

Delen