Nieuws • 17 april 2018

Aan de slag met de vernieuwde pedagogische cirkel

Op 5 maart was het zover: de onthulling van de nieuwe pedagogische visie aan alle pedagogische medewerkers en gastouders van Junis, De Drie Ballonnen en PeuterStart. Bijna twee jaar werkten we hier met medewerkers uit de hele organisatie en met onze klanten intensief aan. En nu deelden we het resultaat op een gezamenlijke bijeenkomst in theater Castellum. Inmiddels hangt onze pedagogische cirkel in bijna alle locaties aan de muur. Op groepen waar dat lastig is, omdat we de ruimte delen met anderen, staat een bordje op een zichtbare plek.

De visie in de dagelijkse praktijk
De pedagogische visie biedt ons een kader waarbinnen we kritisch kunnen kijken en afwegen wat een kind nodig heeft, hoe een situatie is of welke van de waarden op een specifiek moment het meest richting geeft. We gaan steeds weer met elkaar de dialoog aan en stellen afspraken en grenzen ter discussie. Zo stemmen we ons handelen af op de betrokken kinderen en/of de specifieke situatie.

Hoe gaan we nu verder?
Het verkennen van de visie heeft tijd nodig. Hij zit niet na één keer in ons hoofd, hart en handen. Daar nemen we echt de tijd voor. Daarom zetten we het praten over de pedagogische visie de komende periode regelmatig op de agenda tijdens overlegmomenten en praten we onderling veel over de waarden en het gedrag wat erin benoemd staat.

En voor jou als ouder?
Op de website van Junis staat informatie over de vernieuwde pedagogische visie. Hier is ook het filmpje te zien waarin we hem presenteren. Nieuwe ouders ontvangen tijdens het kennismakingsgesprek de nieuwe brochure om thuis nog eens op het gemak te bekijken. Als jij ook belangstelling hebt voor deze brochure, vraag daar dan naar bij de pedagogisch medewerker op de groep. Zij zorgen er dan voor dat je hem snel krijgt. Op 17 mei is er een ouderavond voor de leden van alle oudercommissies, de ouderraad van De Drie Ballonnen en de cliëntenraad van Junis en PeuterStart. Op die avond presenteren we hun de vernieuwde cirkel en gaan we hierover met elkaar in gesprek.

 

Delen