Nieuws • 19 februari 2018

Vertrouwenspersonen Junis, SPA/PeuterStart en De Drie Ballonnen

Geschreven door Yvonne Verhoeve (afdeling HR)

Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw zijn de externe vertrouwenspersonen voor Junis, SPA/PeuterStart en De Drie Ballonnen. Zij werken bij Vertrouwenspersonen Nederland en stellen zich graag aan ons voor. Waarvoor kun je bij hen terecht en wat gebeurt er als je contact opneemt met een vertrouwenspersoon?

Anton de Leeuw

Mijn naam is Anton de Leeuw. Ik ben 51 jaar en woon sinds 2011 in Den Haag.

Voordat ik, jaren terug alweer, als vertrouwenspersoon aan de slag ben gegaan, heb ik gewerkt binnen het onderwijs en ben ik daarna werkzaam geweest als leidinggevende binnen een groot Regionaal Opleidingscentrum (ROC).  Naast mijn huidige werkzaamheden als extern vertrouwenspersoon verzorgen mijn collega Lilian en ik ook opleidingen voor vertrouwenspersonen en ondersteun ik medewerkers door middel van coaching, supervisie en intervisie. Ook treed ik op als mediator als partijen een conflict hebben en het hen niet lukt om daar samen uit te komen.

Lilian Vermeulen

Mijn naam is Lilian Vermeulen. Kwaliteit, inspiratie en plezier in het werk en in het leven is mijn uitgangspunt. Dat wens ik een ieder toe.

Gedurende mijn loopbaan bij verschillende organisaties in het onderwijs heb ik mij hiervoor ingezet als docent, begeleidingskundige, mediator, adviseur en als vertrouwenspersoon. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen staat hierbij centraal. Als vertrouwenspersoon is het voor mij belangrijk mensen te ondersteunen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag. Die ondersteuning kan verschillen van het bieden van een luisterend oor tot het ondersteunen bij het indienen van een klacht. Maar altijd gericht op het zo snel mogelijk een eind maken aan het ongewenste gedrag en het herstellen van een veilig werkomgeving.

Wanneer kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon?
Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als je een klacht hebt over ongewenst gedrag of in het geval van een integriteitsschending.

We hebben het over ongewenst gedrag als er sprake is van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie.

We spreken over een integriteitsschending als er sprake is van misstanden zoals fraude of misbruik van subsidie.

Onveiligheid door ongewenst gedrag of door integriteitsschendingen kan voor veel stress en zelfs verzuim zorgen. Het advies is altijd: praat erover met degene die het ongewenst gedag vertoont!  Mocht dat gesprek geen effect hebben of misschien onveilig voelen, dan kun je ook bij de vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en kan je ondersteunen bij eventuele verdere stappen. Weet dat jij de regie houdt. Er worden geen stappen ondernomen zonder je goedkeuring.

Contactgegevens vertrouwenspersoon
Telefoonnummer: 06 – 43 80 58 75
E-mail: info@vertrouwenspersonennederland.nl

Als je belt en je krijgt een voicemail, spreek dan naam en telefoonnummer in zodat de vertrouwenspersoon je terug kan bellen. Zonder die informatie kan dat niet vanwege de privacy.

Voor meer informatie kun je kijken op de website: www.vertrouwenspersonennederland.nl

Delen