Blog • 10 juli 2019

Voorschoolse educatie: optimale ontwikkelkansen voor alle peuters

Op 8 juli was het zover: meer dan 120 medewerkers van Junis, PeuterStart en De Drie Ballonnen kwamen naar Parkvilla voor de Inspiratiebijeenkomst over voorschoolse educatie (VE). De avond betekende de aftrap voor de Kwaliteitsimpuls Voorschoolse Educatie.

Eind januari heeft Alphen aan den Rijn voor 2019 en 2020 extra subsidie toegekend voor een kwaliteitsimpuls bij PeuterStart. Junis zet de kwaliteit-verhogende maatregelen ook in op de andere VE-groepen.

Marie Louise van Mourik gaf een korte inleiding over het waarom van deze bijzondere avond. Daarna hield taalexpert Kees Broekhof een overtuigend betoog over hoe we jonge peuters kunnen uitdagen en stimuleren in hun taal- en denkontwikkeling. Het was een echte eye-opener op hoeveel verschillende manieren je met peuters over een gele handdoek in gesprek kunt gaan! Daniëlle Baas vertelde hoe we in 2019 en 2020 op al onze VE-locaties gaan inzetten op kwaliteitsverhoging.

Wat is nodig om de kwaliteit van VE te verhogen?

Het onderzoeks- en expertisebureau Sardes heeft adviezen gegeven over hoe je de kwaliteit van VE kunt verhogen. Medewerkers van Vivaldihof, Lupinesingel, Aquarel en Poesje Mauw zijn door de onderzoekers geïnterviewd. Vervolgens is een plan van aanpak gemaakt.

Wat willen we bereiken?

Door de kwaliteit van het VE-aanbod verder te verstevigen bieden we de peuters nog betere ontwikkelingskansen. Dit zijn onze doelstellingen:

  1. De toeleiding is verbeterd. Er is een aanbod op maat voor elk kind op basis van de CJG-indicatie, inclusief vervolgafspraken met ketenpartners.
  2. Het VE-aanbod is zodanig georganiseerd, dat elk kind een doelgericht aanbod krijgt dat aansluit bij zijn ontwikkelingsmogelijkheden en -behoefte.
  3. De doorgaande lijn. Pedagogisch medewerkers VE werken met het KIJK! kindvolgsysteem en zorgen voor een overdracht naar het basisonderwijs.
  4. De samenwerking tussen de ketenpartners, CJG en coaches is geïntensiveerd.
Hoe gaan we dat bereiken?

Dit zetten we in:

  • Extra taakuren voor pedagogisch medewerkers
  • Meer uren coaching; intensivering van ondersteuning voor VE trajecten en coaching voor pedagogisch medewerkers
  • VE kindbesprekingen met de coach
  • Werken met doelen en ontwikkelplannen op kindniveau en op groepsniveau
  • Training in het observatie- en registratiesysteem KIJK! en in Ontwikkelingsgericht werken
  • Afspraken over de overdracht naar de basisschool en afspraken over de samenwerking met ketenpartners
Vragen, opmerkingen, suggesties?

Neem contact op met de clustermanager. Of stuur een mailtje naar Carla Bienemann, die is aangesteld als programmamanager voor de Kwaliteitsimpuls VE.

Delen