Corona-informatie

Wat een goed nieuws in de eerste week van het nieuwe jaar: vanaf maandag 10 januari gaan de basisscholen en de buitenschoolse opvang weer open voor alle kinderen. We zijn blij dat we alle kinderen weer in onze BSO’s mogen verwelkomen. Onze kinderdagverblijven en peuteropvang locaties waren al open. Er is op dit moment een laag aantal besmettingen in deze leeftijdsgroep.

Richtlijnen RIVM
Voor onze kinderdagverblijven en onze buitenschoolse opvang volgen wij de adviezen van het RIVM. We hebben de richtlijnen op deze pagina voor je op een rij gezet. Zo kunnen we dit samen met jou verantwoord blijven doen.

  • Bij het brengen en halen draag je een mondkapje en houden we 1,5 meter afstand. Ouders kunnen helaas niet meer naar binnen op de locaties: onze pedagogisch medewerkers staan klaar om je kind van je over te nemen. We doen een beroep op je om het moment van overdracht zo kort mogelijk te houden.
  • Alle kinderen blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.
  • Kinderen tussen de 4 en 12 jaar die naar de kinderopvang komen, blijven thuis bij verkoudheidsklachten of een snottebel. Ook bij een milde verkoudheid vragen we je om je kind thuis te houden. Met een negatieve (zelf)testuitslag kunnen kinderen weer naar de opvang. Kinderen van 0-4 jaar zijn wel welkom op de locatie met lichte verkoudheidsklachten, waarbij het advies aan ouders wel blijft hen thuis te houden met oog op verspreiding van klachten. Heb je twijfels of je kind naar de kinderopvang mag? Kijk dan naar de beslisboom van BOINK.
  • Het dringende advies voor kinderen van groep 6,7 en 8 is om twee keer per week een zelftest te doen.
Beslisboom

Twijfel je wat je moet doen? Met de beslisboom van de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK) kom je er snel achter of je je kind wel of niet naar de kinderopvang kunt brengen.

Belangrijk om goed met elkaar in gesprek te zijn

Vermoed je dat je kind in aanraking is geweest met iemand met corona, dan is het belangrijk om direct hierover met ons in gesprek te gaan. Ook wij zullen heel alert en transparant met jou communiceren als we te maken hebben met een coronabesmetting. Zo zorgen we er samen voor dat het virus zo min mogelijk wordt verspreid.

Vragen?

Een aantal veelvoorkomende vragen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Heb je een andere vraag? Bekijk dan de informatiepagina van de Rijksoverheid. Daarnaast zijn wij voor jou bereikbaar op de locaties én via onze klantenservice via klantenservice@junis.nl of telefonisch op 0172-745850.

Extra informatie

Veelgestelde vragen

Welke maatregelen treffen jullie om verspreiding van het virus te voorkomen?

We blijven ons zo goed mogelijk houden aan alle regels die er zijn om verspreiding van het virus te voorkomen. Zoals afstand tussen medewerkers, hygiënemaatregelen waaronder extra ventileren en het beperken van het aantal verschillende contacten. We houden de groepen in de bestaande samenstelling en zoveel mogelijk gescheiden van elkaar. Daarnaast hebben alle locaties ook locatiegebonden maatregelen. Deze maatregelen ontvang je via de locatie in het ouderportaal.

Mijn kind is verkouden, mag het wel naar de kinderopvang komen?

Heeft je kind (verkoudheids-)klachten, dan willen we je vragen om de beslisboom van de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK) door te lopen. Met deze beslisboom kun je nagaan of je kind naar de kinderopvang kan komen.

Mijn kind heeft klachten, kan ik zelf bepalen of ik kies voor een zelftest of een test bij de GGD?

Sinds 3 december 2021 kun je een zelftest gebruiken als je milde klachten hebt die passen bij COVID-19. Denk hierbij aan verkoudheidsklachten, een kuchje of keelpijn. Test je positief, maak dan een afspraak bij de GGD om de uitslag te laten bevestigen. Bij klachten kun je ook meteen naar de GGD gaan. De zelftesten kunnen niet gebruikt worden voor het opheffen van quarantainemaatregelen.

Mijn kind heeft klachten, maar wil ik niet laten testen. Wanneer mag mijn kind weer naar de kinderopvang komen?

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.

In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

Hoe gaan jullie om met eventuele besmettingen?

Als we te maken krijgen met een besmetting dan gaan we in alle gevallen in overleg met de GGD over de gevolgen, het wel dan niet in quarantaine gaan van de kinderen en medewerkers van de groep. Wat de situatie ook is, we houden je hiervan goed op de hoogte.

Wat is het quarantainebeleid voor medewerkers?

Medewerkers gaan in quarantaine als hun huisgenoten en nauwe contacten in quarantaine positief zijn getest op corona, tenzij de medewerker langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad of korter dan 8 weken geleden positief is getest. Zij kunnen zich direct laten testen. Bij een negatieve uitslag van de eerste test, kan de medewerker zich op dag 5 van de quarantaine nogmaals laten testen. Is de test opnieuw negatief? Dan mag de medewerker uit quarantaine en kan hij of zij weer aan het werk op locatie.

Medewerkers hoeven niet in quarantaine wanneer een nauw contact in de kinderopvang positief getest is tenzij de GGD anders aangeeft.

Worden de kosten voor de dagen dat mijn kind in verplichte quarantaine moet vergoed?

Als gevolg van een verplichte quarantaine ontvang je geen compensatie voor de gemiste kinderopvang. Ook vanuit de overheid is er momenteel helaas geen compensatieregeling voor deze gemiste opvang. Wij realiseren ons dat dit een vervelende situatie is. Onze branchevereniging (BMK) en de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (BOINK) hebben hierover vragen gesteld aan politiek Den Haag. Mocht er toch een vorm van overheid-compensatie komen voor deze situatie, dan hoor je dat van ons.

Als mijn kind in verplichte quarantaine moet, bouw ik dan ruiluren op? 

Als je kind op het KDV en de BSO zit, dan bouw je ruiluren op als je je kind vóór 8 uur afmeldt voor de dagen dat het kind in quarantaine moet. De opgebouwde ruiluren kan je binnen 6 maanden na gemiste opvangdag inzetten om een extra opvangdag af te nemen. We benadrukken dat we het afnemen van extra opvangdagen graag mogelijk willen maken, maar dat dat alleen kan als de personele bezetting het toelaat. Let op! Deze afmeldtermijn is alleen geldig tijdens de schoolweken.