Corona-informatie

Kinderopvang weer open, buitenschoolse opvang voorlopig nog dicht

Goed nieuws: de kinderopvang voor kinderen onder de 4 jaar mag vanaf 8 februari weer open! Dit betekent dat er vanaf 8 februari weer kinderdagopvang en peuteropvang mogelijk is. Ook gastouderopvang voor deze leeftijd is vanuit de overheid weer toegestaan.

BSO nog tijdelijk gesloten, nood-kinderopvang wel mogelijk

Helaas moet de buitenschoolse opvang (voor kinderen van 4 t/m 13 jaar) voorlopig nog dicht blijven. De reden die genoemd wordt, is de samenstelling van de groepen op de BSO. Deze is vaak anders dan op school, hierdoor ontstaan er extra contacten die weer kunnen leiden tot extra verspreiding van het coronavirus. Werk je in een cruciaal beroep, dan blijft nood-kinderopvang op de BSO wel mogelijk. De lijst met cruciale beroepen vind je op de website van de Rijksoverheid. Om gebruik te maken van de noodopvang, is het belangrijk dat je de gewenste dagen aanvraagt via ons ouderportaal.

Voor buitenschoolse opvang bij een gastouder gelden andere regels. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met een van onze bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau via 0172-745870.

Nieuwe quarantaine regels

De GGD heeft de quarantaine regels voor kinderen aangescherpt. Is je kind in nauw contact geweest met iemand met corona, dan blijft je kind voortaan ook thuis voor een periode van 10 dagen na het laatste contact. Als er geen klachten ontstaan kun je, als je dit wilt, je kind op dag 5 na het laatste contact met de besmettelijke persoon laten testen. Indien die uitslag negatief is, dan wordt de quarantaine opgeheven en mag je kind weer naar het kinderdagverblijf, peuteropvang of de nood-kinderopvang op de BSO komen.

Beslisboom

Twijfel je wat je moet doen? Met de beslisboom van de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK) kom je er snel achter of je je kind wel of niet naar de (nood-)kinderopvang kunt brengen.

Belangrijk om goed met elkaar in gesprek te zijn

Vermoed je dat je kind in aanraking is geweest met iemand met corona, dan is het belangrijk om direct hierover met ons in gesprek te gaan. Ook wij zullen heel alert en transparant met jou communiceren als we te maken hebben met een coronabesmetting. Zo zorgen we er samen voor dat het virus zo min mogelijk wordt verspreid.

Vragen?

Een aantal veelvoorkomende vragen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Heb je een andere vraag? Bekijk dan de informatiepagina van de Rijksoverheid. Daarnaast zijn wij voor jou bereikbaar op de locaties én via onze klantenservice via klantenservice@junis.nl of telefonisch op 0172-745850.

Extra informatie

Veelgestelde vragen

Welke maatregelen treffen jullie om verspreiding van het virus te voorkomen?

We blijven ons zo goed mogelijk houden aan alle regels die er zijn om verspreiding van het virus te voorkomen. Zoals afstand tussen medewerkers, hygiënemaatregelen waaronder extra ventileren en het beperken van het aantal verschillende contacten. We houden de groepen in de bestaande samenstelling en zoveel mogelijk gescheiden van elkaar. Daarnaast hebben alle locaties ook locatiegebonden maatregelen. Deze maatregelen ontvang je via de locatie in het ouderportaal.

Mijn kind is verkouden, mag het wel naar de (nood-)kinderopvang komen?

Heeft je kind (verkoudheids-)klachten, dan willen we je vragen om de beslisboom van de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK) door te lopen. Met deze beslisboom kun je nagaan of je kind naar de (nood-)kinderopvang kan komen.

Hoe gaan jullie om met eventuele besmettingen?

Als we te maken krijgen met een besmetting dan gaan we in alle gevallen in overleg met de GGD over de gevolgen, het wel dan niet in quarantaine gaan van de kinderen en medewerkers van de groep. Wat de situatie ook is, we houden je hiervan goed op de hoogte.

Mag mijn kind naar de nood-kinderopvang als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Worden de kosten voor de gemiste kinderopvang vergoed?

De overheid komt met een compensatieregeling voor ouders voor de periode waarin de kinderopvang gesloten is/was. Dit betekent dat je de kosten voor de gemiste kinderopvang vergoed krijgt. We weten nog niet hoe de regeling eruit ziet, maar we verwachten dat hier binnenkort meer over bekend is. Zodra we hier meer over weten, hoor je dit van ons.

Zitten er kosten verbonden aan de nood-kinderopvang?

De kosten die je maakt voor de dagen dat je kind oorspronkelijk ook naar de kinderopvang zou komen, worden vergoed via de compensatieregeling vanuit de overheid. Heb je extra dagen nood-kinderopvang nodig dan de gebruikelijke dagen, dan worden deze kosten door ons in rekening gebracht. Hiervoor geldt geen compensatie.

Mijn kind zit niet op de BSO bij Junis. Kan ik gebruikmaken van de nood-kinderopvang?

Ja, dat kan. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Klantenservice via 0172-745850. Je ontvangt dan een contract van Junis voor het gewenste aantal dagen. Met dit contract kun je vervolgens Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. De overige kosten voor de nood-kinderopvang die je maakt, zullen gecompenseerd worden via de compensatieregeling vanuit de overheid. Meer informatie hierover volgt zodra er meer bekend is.

Worden de kosten voor de dagen dat mijn kind(eren) in verplichte quarantaine moet vergoed?

Als gevolg van een verplichte quarantaine ontvang je geen compensatie voor de gemiste kinderopvang. Omdat onze locatie open blijft, leveren wij een dienst alleen kan je kind(eren) helaas tijdelijk geen gebruik ervan maken.
Ook vanuit de overheid is er momenteel helaas geen compensatieregeling voor deze gemiste opvang. Wij realiseren ons dat dit een vervelende situatie is. Onze branchevereniging (BMK) en de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (BOINK) hebben hierover vragen gesteld aan politiek Den Haag. Mocht er toch een vorm van overheid-compensatie komen voor deze situatie, dan hoor je dat van ons.

Als mijn kind in verplichte quarantaine moet bouw ik dan ruiluren op? 

Als je kind op het KDV en de BSO zit, dan bouw je ruiluren op als je je kind vóór 8 uur afmeldt voor de dagen dat het kind in quarantaine moet. De opgebouwde ruiluren kan je binnen 6 maanden na gemiste opvangdag inzetten om een extra opvangdag af te nemen. We benadrukken dat we het afnemen van extra opvangdagen graag mogelijk willen maken, maar dat dat alleen kan als de personele bezetting het toelaat.