Klantenservice

Veelgestelde vragen

Welke kinderopvangvormen vallen onder de Wet Kinderopvang?
De wet geldt alleen voor formele opvang, geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang:
• Kinderdagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar;
• Peuteropvang voor twee- tot vierjarigen;
• Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen (incl. voorschoolse opvang en vakantieopvang);
• Gastouderopvang via een gastouderbureau.
N.B. Tussenschoolse opvang (ook wel bekend als overblijf) valt niet onder deze wetgeving en geeft dus geen recht op Kinderopvangtoeslag.

Hoe weet ik als ouder of een locatie of gastouder is geregistreerd?
Alle locaties, het gastouderbureau en alle gastouders van Junis staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor het kinderdagverblijf?
Je kunt je kind inschrijven voor het kinderdagverblijf zodra de verwachte geboortedatum bekend is. De medewerkers van de afdeling Klantenservice nemen dan contact met je op om de mogelijkheden voor je zoon of dochter te bespreken. Plaatsing kan ingaan bij de leeftijd van 6 weken.

Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor buitenschoolse opvang?
Je kunt je kind inschrijven voor de buitenschoolse opvang vanaf de derde verjaardag van het kind.

Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor peuteropvang?
Je kunt je kind inschrijven voor peuteropvang vanaf de eerste verjaardag van het kind.

Ik heb snel opvang nodig, wat kan ik het beste doen?
Als je op korte termijn opvang nodig hebt, neem dan telefonisch contact op met de afdeling Klantenservice (0172 745 850). We kijken dan waar op korte termijn opvang mogelijk is.

Loopt kinderdagopvang automatisch over in buitenschoolse opvang?
Nee, de plaatsing van je kind voor kinderdagopvang loopt tot de vierde verjaardag van je kind. Vanaf de derde verjaardag kun je je kind inschrijven voor buitenschoolse opvang. Inschrijvingen van kinderen die van dagopvang overstappen naar buitenschoolse opvang krijgen voorrang op nieuwe inschrijvingen. Dit geldt ook voor kinderen met een oudere broer of zus op de BSO en voor Junis personeelsleden.

Geldt bij het inschrijven ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’?
In het algemeen geldt dat de datum van inschrijving en de leeftijdsopbouw in de groep uitgangspunt zijn bij het indelen van de plaatsen. Er zijn een aantal uitzonderingen die voorrang kunnen krijgen. Hiervoor verwijzen we je naar het plaatsingsbeleid.

Als ik vroeg inschrijf, is er dan altijd meteen plaats voor mijn kind?
Dat kan verschillen per locatie. De medewerkers van de afdeling Klantenservice informeren je graag over de opvangmogelijkheden op de locatie van jouw keuze.

Is er een wachtlijst?
Dit verschilt per locatie en soms per groep. Om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat je je kind zo snel mogelijk inschrijft. Je kunt dit online doen via de website, of door te bellen met de klantenservice via 0172 745 850.

Wanneer hoor ik wat de mogelijkheden zijn voor opvang?
Momenteel is er veel vraag naar kinderopvang, waardoor ook de wachttijden zijn opgelopen. Bij een nieuwe aanvraag nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op om de aanvraag met je door te nemen. Binnen een maand kunnen we je laten weten of en binnen welke termijn er naar verwachting een plaats beschikbaar is. Is er geen plaats, dan kunnen we je aanmelding op de wachtlijst houden. We nemen dan ongeveer eens per vijf maanden contact met je op om je laten weten wat de status is, en om jou te vragen of je nog interesse of wijzigingen hebt.

Waarom is het niet altijd direct mogelijk om even te kijken of er een plaats is voor mijn kind?
Bij het inroosteren van kinderen hebben we te maken met meerdere factoren. Er moet uiteraard voldoende personeel beschikbaar zijn, en de locatie moet voldoende groot zijn voor het opvangen van het aantal kinderen. De meest complexe factor is de regelgeving voor het aantal pedagogisch medewerkers dat minimaal nodig is om kinderen van verschillende leeftijden op te mogen vangen. Dat komt omdat de samenstelling (leeftijden) van de groep kinderen wisselt per dag. Een deel van de beroepskrachten moet voor de kinderen ook een bekend gezicht zijn, wat de mogelijkheid van uitwisseling van personeel beperkt. Al deze factoren maken dat we vaak niet direct antwoord kunnen geven op de vraag of er een plaats beschikbaar is. Hiervoor moet de adviseur meestal eerst de volledige planning beoordelen.

Kan ik buiten mijn 40-weken contract extra uren afnemen?
Ja, je kan via het ouderportaal extra dagen aanvragen. Houd er rekening mee dat aangevraagde dagen niet kunnen worden betaald met je opgebouwde tegoed als deze buiten de 40 weken vallen.
Bij de BSO is het mogelijk om een vakantiekaart op te nemen in je contract. Hiervoor kan je zelf bepalen hoeveel vakantiedagen je wenst af te nemen op jaarbasis, met een minimum van vijf dagen. De kosten worden verdeeld over twaalf maanden en kunnen meegenomen worden in je kinderopvangtoeslag.

Kan ik in mijn contract opnemen dat ik opvang krijg tijdens studiedagen van het onderwijs?
Je kunt dit niet in je contract laten opnemen. Je kunt wel een aanvraag doen voor extra opvang via de app van het ouderportaal. De locatie beoordeelt of opvang mogelijk is.

Kunnen jullie mijn kind opvangen tijdens een studiedag van het onderwijs?
Je kunt hiertoe een aanvraag doen via de app van het ouderportaal. De locatie beoordeelt of opvang mogelijk is.
Ik neem voor mijn schoolgaande kinderen alleen vakantieopvang af. Heb ik dan ook recht op kinderopvangtoeslag?
Ja, zeker. Bij het afnemen van een vakantiekaart ontvang je een maandelijkse facturatie en ontvang je ook maandelijkse uitbetaling van de kinderopvangtoeslag.
Neem je incidenteel vakantieopvang af (bijvoorbeeld als je per vakantie bekijkt op welke dagen je opvang nodig hebt), dan ontvang je voor deze dagen een factuur en vraag je hiermee de toeslag aan. Je kunt ook een schatting maken aan het begin van het jaar en hier maandelijkse toeslag over aanvragen. Let op! In verband met de toeslag is het belangrijk dat de werkelijke afname niet veel lager is dan deze schatting.

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming van de belastingdienst als ik onbetaald werk verricht (bijvoorbeeld als vrijwilliger)?
Nee, helaas niet. Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als je betaald werkt verricht, een opleiding volgt of een traject volgt om de kans op werk te vergroten. Je vindt alle voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Hoe kan ik een wijziging aanvragen?
Je kunt een wijziging telefonisch doorgeven aan onze afdeling Klantenservice (0172 745 850) of via klantenservice@junis.nl. Samen kijken we vervolgens naar de mogelijkheden, rekening houdend met beschikbaarheid en eventuele opzegtermijnen.

Wat is de opzegtermijn?
De opzegtermijn bij onze peuteropvanglocaties, kinderdagverblijven en bso’s is één maand. Je kunt de kinderopvang elke dag van de maand opzeggen. Bijvoorbeeld: bij een opzegging op de 9e van de maand, vervalt het contract op 9e van de maand erna.

Hoe gaan de kinderen van school naar de bso?
Bij de basisscholen die op loopafstand van de buitenschoolse opvang liggen, komen de pedagogisch medewerkers de kinderen lopend van school halen.
Voor de basisscholen die verder weg liggen van de bso, zet Junis Kinderopvang eigen (fiets)busjes in en/of heeft Junis Kinderopvang afspraken gemaakt met een taxibedrijf. Junis Kinderopvang informeert het taxibedrijf over de op te halen kinderen. Met de scholen zijn afspraken gemaakt over de opstappunten bij de school.
Het is belangrijk dat de leerkracht van je kind ervan op de hoogte is op welke manier jouw kind naar de bso gaat. Samen zorgen we er dan voor dat alle kinderen veilig aankomen bij de buitenschoolse opvang.


Als je al klant bent:

Kan ik niet gebruikte uren later alsnog inzetten?
In principe niet. De planning van de locatie is afgestemd op de door jou afgenomen tijdstippen. In een enkel geval lukt het om de niet afgenomen uren te ruilen met een andere dag. Deze ruilservice bieden we zeer beperkt aan, er bestaat geen contractueel recht op.

Mijn urentegoed vervalt; kan de geldigheid verlengd worden?
Niet afgenomen uren leiden tot een ‘urentegoed’ dat in enkele gevallen later kan worden ingezet op andere tijdstippen. De beschikbaarheid van deze mogelijkheid is echter zeer beperkt. Om die reden is de geldigheid van de uren ook beperkt tot zes maanden.

Waarom hoor ik niets over mijn aanvraag voor extra opvang via het ouderportaal?
We streven naar een reactietijd van vijf werkdagen. Als je binnen die tijd niets gehoord hebt, of je aanvraag heeft spoed, neem dan contact op met de betreffende locatie.

Waarom kan ik niet inloggen op het ouderportaal?
Als er sprake is van een storing, dan lees je dat op de homepage van onze website www.junis.nl. Als je je wachtwoord kwijt bent, kun je in de app zelf een nieuw wachtwoord aanvragen door te klikken op ‘wachtwoord vergeten’.

Waarom krijg ik een (te hoge) factuur voor opvang die inmiddels beëindigd of verminderd is?
Je beëindiging of wijziging wordt doorgaans binnen vijf dagen verwerkt. Als er te veel betaald is, wordt automatisch een correctiefactuur aangemaakt rond de 15e of 30e van de maand. Je krijgt dan binnen 14 dagen na de correctiedatum het bedrag retour, eventueel na verrekening van nog wel verschuldigde bedragen.

 

Over ons

Ruim 35 jaar ervaring in de kinderopvang

Onze enthousiaste medewerkers staan altijd klaar om er samen met jouw kind een leuke dag van te maken. Zo kun je als ouder met een gerust hart je werk en gezin combineren.

  • Altijd een locatie bij jou in de buurt
  • Stijlvolle inrichting en mooie buitenruimtes
  • Ouders waarderen ons met een 8,1!
Contact

Wil je nog iets weten? Vraag het ons gerust!

We bespreken jullie wensen en kijken samen naar de mogelijkheden die het best bij jullie gezin passen.