Home / Locaties / IKC Schatrijk
Welkom bij

IKC Schatrijk

Integraal kindcentrum Schatrijk is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Pax Christischool van de Groeiling en Junis Kinderopvang.

Type opvang
Kinderdagopvang Meer info
Peuteropvang Meer info
Buitenschoolse opvang Meer info
Leeftijdscategorie
0 - 4 jaar
4 - 13 jaar
2 - 4 jaar
Scholen
Da Costaschool, Schatrijk
Registratienummers
Klik op registratienummer voor ons laatste inspectierapport
Unieke kenmerken
  • Alle opvangvormen + onderwijs
  • BoekStart in de kinderopvang
  • Speciaal aangelegd KDV-plein
Interesse?

Schrijf je vrijblijvend in of klik op "info aanvragen" en vul je gegevens in, dan nemen we binnen vijf werkdagen persoonlijk contact met je op.

Delen

Door de handen ineen te slaan kunnen we voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hun ouders een compleet aanbod aanbieden van kinderopvang en onderwijs van 07:00 uur tot 18:30 uur vanuit één visie en één team. Vanuit de gedachte kind centraal zijn zowel onderwijs als kinderopvang  aan elkaar verbonden. Een vloeiendere overgang tussen onderwijs en kinderopvang is wenselijk.

Binnen het IKC werken we met het gehele team van het KDV, de PO, en de BSO en school onze visie uit. Hierbij zetten we het kind centraal en willen we vanuit een respectvolle manier, vanuit dezelfde waarden en normen kinderen de ruimte geven om te ontwikkelen.

Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor alle kinderen van het IKC en vanuit een zelfde professionele houding te communiceren willen we alle kinderen laten spelen, leren en ontdekken.

Kinderdagverblijf (KDV)
In school heeft het KDV twee eigen ingerichte lokalen. We hebben twee lokalen ingericht met twee aparte slaapruimtes. Daarnaast maken we gebruik van ruimtes in school zoals de gymzaal, de gang en de kleuterklassen. Het gebruik van gezamenlijke ruimtes wordt ingezet om kinderen die hieraan toe zijn en zich veilig genoeg voelen uitdaging te bieden. Deze uitdaging kan aan de oudste kinderen van het kinderdagverblijf ook geboden worden door activiteiten samen met de kleuters uit de kleuterklassen te ondernemen. Hierbij zal een pedagogisch medewerker aansluiten met de kinderen bij de klas.

Peuteropvang
Peuteropvang (PeuterStart) is een goede voorbereiding op de basisschool. Het contact met andere kinderen en met de medewerkers op de groep, talenten ontdekken, grenzen verkennen en spelenderwijs oefenen met spraak en taal: eigenlijk maken de peuters al op jonge leeftijd kennis met wat zij later ook op school tegenkomen. Daarbij werken we met een VE-programma. VE staat voor Voorschoolse Educatie. Het is bedoeld om alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen te bieden.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Bij de BSO vangen we kinderen op die gebruik maken van IKC Schatrijk (Schatrijkschool) en van de Da Costaschool. Na schooltijd wordt BSO aangeboden aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar in twee verschillende basisgroepen, namelijk de 4+ groep en de 6+ groep. De 4+ groep bevindt zich in een apart gebouw op het schoolplein. De 6+ groep bevindt zich in het schoolgebouw. De BSO-groepen maken gebruik van de ruimtes van school, zoals de gymzaal, “de kuil” met computers, de crearuimte en dergelijke.

Ontbijtclub
Opvang voor schooltijd is mogelijk in de vorm van de ontbijtclub. De ontbijtclub is iedere dag geopend van 07:00 uur. Er wordt een ontbijt aangeboden aan de kinderen en er is ruimte om te spelen voor schooltijd. Vervolgens worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht.

Samenwerking Sport en Welzijn
BSO Schatrijk werkt samen met de stichting Sport en Welzijn. Binnen Bodegraven zorgen zij voor een gevarieerd aanbod op sportief, cultureel en creatief gebied. Wij maken regelmatig gebruik van de faciliteiten van Sport en Welzijn binnen onze activiteitenprogramma’s.

 

Kinderdagopvang
Maandag 07.00 – 18.30
Dinsdag 07.00 – 18.30
Woensdag 07.00 – 18.30
Donderdag 07.00 – 18.30
Vrijdag 07.00 – 18.30

 

Buitenschoolse opvang
Maandag 14.00 – 18.30
Dinsdag 14.00 – 18.30
Woensdag 11.00 – 18.30
Donderdag 14.00 – 18.30
Vrijdag 14.00 – 18.30

Afhankelijk van het aantal kinderen wordt er op woensdag opvang bij BSO De Klipper aangeboden. Kinderen worden van IKC Schatrijk naar BSO De Klipper gebracht en komen rond 17.00 uur weer terug.

Vakantieopvang
Maandag 07.30 – 18.30
Dinsdag 07.30 – 18.30
Woensdag 07.30 – 18.30
Donderdag 07.30 – 18.30
Vrijdag 07.30 – 18.30

Verlengde opvang van 07:00 uur tot 07:30 uur is ook mogelijk.

Afhankelijk van het aantal kinderen is het mogelijk dat we in de vakantie met andere BSO-locaties in Bodegraven samenvoegen.

Ontbijtclub
Maandag 07.00 – 08.30
Dinsdag 07.00 – 08.30
Woensdag 07.00 – 08.30
Donderdag 07.00 – 08.30
Vrijdag 07.00 – 08.30

 

Peuteropvang
Maandag           08.30 – 12.30
Dinsdag           08.30 – 12.30
Donderdag           08.30 – 12.30
Vrijdag           08.30 – 12.30

Adres
Eendrachtsweg 30
2411 VL Bodegraven

Telefoonnummer servicebureau
0172 – 424 824

Clustermanager
Hanna Zweverink
hanna.zweverink@junis.nl

Clustercoördinator
Lisanne van den Herik
herik@junis.nl

Pedagogisch werkplan
Het pedagogisch werkplan van de locatie kun je via onze klantenservice of de clustermanager opvragen.

Iedere buitenschoolse opvang heeft in schoolweken en tijdens de vakantieopvang zijn eigen activiteitenaanbod, afgestemd op de wensen en het ontwikkelingsniveau van de groep. Wil je weten wat voor leuks er op het programma staat bij de BSO? De pedagogisch medewerkers van de groep plaatsen het activiteitenprogramma in jouw agenda in het Ouderportaal. Ben je nieuwsgierig naar zo’n activiteitenprogramma? Kijk dan bij vakantieopvang naar het voorbeeldprogramma.

Vakantiekaart
Heeft jouw kind een vakantiekaart? Geef dan de gewenste vakantiedagen uiterlijk twee weken voor start van de vakantie aan ons door via het Ouderportaal.

Komt jouw kind het gehele jaar naar de opvang (Compleet pakket)? Dan gaan we er vanuit dat je kind op de reguliere dagen aanwezig is. Je hoeft je dan niet aan te melden. Komt je kind een dag niet? Geef dit dan uiterlijk twee weken voor de afwezige dag aan ons door. We kunnen dan het vakantieprogramma en onze personeelsplanning goed afstemmen. Daarnaast ontvang je afwezigheidstegoed voor de dag(en) dat jouw kind niet op de BSO is geweest.

Vraag meer informatie aan

Persoonlijk kinderopvangadvies

* Verplichte velden

Op deze locatie

Kinderdagopvang

In onze kinderdagverblijven bieden wij kinderen van 0 tot 4 jaar een veilige, gezellige en uitdagende omgeving om op te groeien. We werken met een vast dagprogramma, dat de kinderen structuur en duidelijkheid biedt. Onze zorgzame pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen bij het verkennen van hun grenzen en geven hun houvast als dat nodig is. Spelenderwijs groeien de kinderen in hun individuele en sociale vaardigheden.

Op deze locatie

Peuteropvang

Bij de peuteropvang van Junis, ook wel bekend als peuterspeelzaal, kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar spelen, ontdekken en vriendjes maken. De kinderen leren om samen te delen en te spelen en krijgen daarbij een extra steuntje in de rug bij de ontwikkeling van hun spraak- en taalvaardigheden. Zo worden zij op een leuke, gevarieerde en uitdagende manier voorbereid op de basisschool.

Op deze locatie

Buitenschoolse opvang

Voor kinderen van 4 tot 13 jaar biedt Junis Kinderopvang verschillende vormen van buitenschoolse opvang (BSO). BSO is kinderopvang buiten schooltijden. Dit kan zijn voor schooltijd, tussen de middag, na schooltijd en in de vakanties. Er is van alles te doen bij de BSO! Zo gaan we bijvoorbeeld koken, knutselen, sporten of een activiteit doen die de kinderen bedacht hebben.

Over ons

40 jaar ervaring in de kinderopvang

Onze enthousiaste medewerkers staan altijd klaar om er samen met jouw kind een leuke dag van te maken. Zo kun je als ouder met een gerust hart je werk en gezin combineren.

  • Altijd een locatie bij jou in de buurt
  • Stijlvolle inrichting en mooie buitenruimtes
  • Ouders waarderen ons met een 8,1!
Contact

Wil je nog iets weten? Vraag het ons gerust!

We bespreken jullie wensen en kijken samen naar de mogelijkheden die het best bij jullie gezin passen.