Cliëntenraad

De vertegenwoordiging van jou als ouder

Junis heeft een cliëntenraad die de belangen van de ouders behartigt. We vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen. Regelmatig overleggen wij daarom met de cliëntenraad over het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie. De cliëntenraad is aanspreekpunt voor de oudercommissies van de locaties en het gastouderbureau.

De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Beroepskracht/kind ratio’s;
 • Groepsgrootte;
 • Opleidingseisen beroepskrachten;
 • Algemeen pedagogisch beleidsplan;
 • Algemeen voedingsbeleid;
 • Vaststelling of wijziging van de klachtenregeling;
 • Wijzigingen van het aanbod en tarieven.

Onze cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

 • Nelleke Wessels (voorzitter);
 • Linda Dijkstra;
 • Sacha Leveber;
 • Maaike Scheffer;
 • Marc Martens.