Oudercommissie

Denk mee!

Bij Junis Kinderopvang staat jouw kind centraal, maar daarvoor doen wij ook een beroep op jouw inzet en medewerking. Wij betrekken ouders graag bij onze organisatie, zodat wij onze diensten kunnen fijnslijpen met jullie wensen en ideeën.

Op alle locaties en bij het gastouderbureau is daarom een oudercommissie actief. De oudercommissies denken kritisch mee over het beleid van het eigen kinderdagverblijf, kindercentrum of gastouderbureau. Als lid van de oudercommissie geef je advies aan de clustermanager en draag je bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Je kunt als ouder ook zitting nemen in de ouderraad. De ouderraad volgt de overkoepelende beleidslijnen en ontwikkelingen van Junis Kinderopvang en brengt hierover advies uit aan de directeur-bestuurder.

Wil jij je aanmelden voor de oudercommissie van de locatie van je kind? Meld je aan via info@junis.nl.