Ouderraad

De vertegenwoordiging van jou als ouder

Junis heeft een ouderraad die de belangen van de ouders behartigt. We vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen. Regelmatig overleggen wij daarom met de ouderraad over het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie. De ouderraad is aanspreekpunt voor de oudercommissies van de locaties en het gastouderbureau.

De ouderraad heeft verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Beroepskracht/kind ratio’s;
 • Groepsgrootte;
 • Opleidingseisen beroepskrachten;
 • Algemeen pedagogisch beleidsplan;
 • Algemeen voedingsbeleid;
 • Vaststelling of wijziging van de klachtenregeling;
 • Wijzigingen van het aanbod en tarieven.

Onze ouderraad bestaat uit de volgende leden:

 • Julie Ruesen (voorzitter);
 • Marc Martens;
 • Marsha Fokke;
 • Vera van der Velde;
 • Fatima Amghar- Chellioui (secretaris);
 • Anne Roos Zwijnenburg-Jongejan;
 • Lisette van der Heijden.