Samen opgroeien, samenwerken

Samenwerkingen

Kinderen spelen en leren overal: thuis, op het kinderdagverblijf en de BSO, op school, op straat en in hun vrije tijd. Daarom vindt Junis het ook zo belangrijk om de samenwerking te zoeken met lokale partners. Met elkaar kunnen wij de ontwikkeling van jouw kind zo breed mogelijk volgen en stimuleren.

Scholen / IKC
Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen, hoe klein ze ook zijn. Om ze die kansen te bieden, werkt Junis intensief samen met vrijwel alle scholen in onze gemeenten. Samen met verschillende basisonderwijsorganisaties waaronder SCOPE, Morgenwijzer, Unicoz en de Alphense en Zoetermeerse Montessorrischool zijn wij bezig met de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC) in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Zoetermeer. In zo’n IKC werken kinderopvang en onderwijs samen volgens één en dezelfde pedagogische visie op ontwikkeling en educatie, bij voorkeur in hetzelfde gebouw en anders dicht bij elkaar. Doordat we veel met elkaar afstemmen, verloopt de overgang voor een kind heel natuurlijk. Spelenderwijs ontdekken zij de wereld en ook hun eigen mogelijkheden daarin.

Sportverenigingen
Van nature wil een kind lekker bewegen. In onze digitale samenleving leren veel kinderen dat snel af, met alle gevolgen van dien voor een gezonde ontwikkeling. Daarom gaat Junis actief op zoek naar locaties waar kinderen de ruimte hebben om te spelen en naar buiten te gaan. De samenwerking met sportverenigingen helpt ons daarbij. Verschillende clubs in Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Zoetermeer delen hun faciliteiten met ons, zodat wij op die BSO-locaties leuke sportactiviteiten kunnen bieden voor kinderen van alle leeftijden. Daarnaast organiseren wij in de vakanties vaak sportieve activiteiten in samenwerking met de sportclubs en -verenigingen in onze gemeenten. Bijvoorbeeld een voetbaltoernooi of zwemmiddag! Bewegen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk. Op dat gebied zitten we nooit stil.

VOA
De Vereniging voor Ondernemingen in Alphen aan den Rijn e.o. (VOA) is één van de grootste in Nederland. Nadat Junis Kinderopvang in 2009 werd verkozen tot onderneming van het jaar, hebben wij ons ingespannen om de banden met het bedrijfsleven aan te halen. De VOA verbindt commerciële en maatschappelijke ondernemers met elkaar, zodat zij van elkaars kennis, ervaring en netwerk kunnen profiteren. In 2016 is directeur-bestuurder Marie-Louise van Mourik aangetreden tot het VOA-bestuur als voorzitter van de commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Innovatie. Dat is een thema dat binnen Junis erg leeft en dat ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vitaal economisch klimaat. Onze kinderen zijn de werknemers van de toekomst, dus in die zin leunt de samenwerking met het bedrijfsleven op een groot gemeenschappelijk belang.

Sport en Welzijn
Binnen Bodegraven werken we samen met de stichting Sport en Welzijn. Zij zorgen voor een gevarieerd aanbod op sportief, cultureel en creatief gebied. Wij maken regelmatig gebruik van de faciliteiten van Sport en Welzijn binnen onze activiteitenprogramma’s.