Regio Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Zoetermeer

Vakanties en sluitingsdagen

Junis Kinderopvang volgt de schoolvakanties van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Bodegraven-Reeuwijk en Zoetermeer. In deze weken, zoals aangegeven in het onderstaande overzicht, kun je gebruik maken van onze vakantieopvang.

Schoolvakanties 
Het overzicht van de schoolvakanties is vastgesteld door het Ministerie van OCW, en wordt gehanteerd door de meeste basisscholen in Midden Holland. Junis Kinderopvang volgt deze vakanties en reserveert voor de buitenschoolse opvang de onderstaande periodes voor vakantieopvang:

2022
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie 30 april t/m 8 mei 2022
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022
Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

 

Basisscholen zijn vrij om af te wijken van de vastgestelde vakanties, behalve van de zomervakantie. De praktijk wijst echter uit dat basisscholen deze vakanties meestal volgen. Wij proberen zo mogelijk ook opvang aan te bieden tijdens vakanties van scholen die afwijken van bovengenoemde dagen.

Naast de 11 weken kiest elke basisschool nog een aantal dagen uit als extra vrije dagen, bijvoorbeeld Goede Vrijdag. Junis Kinderopvang streeft ernaar om op deze extra dagen open te gaan op één of meerdere locaties. Voor afspraken omtrent deze dagen adviseren wij je contact op te nemen met het team van je buitenschoolse opvanglocatie.

Sluitingsdagen
Ieder jaar zijn er enkele dagen waarop Junis Kinderopvang geen opvang biedt in verband met feestdagen.

Op onderstaande feestdagen zijn onze deuren gesloten, voor zowel kinderdagverblijven als BSO-locaties. Deze sluitingsdagen kun je niet omruilen voor een andere dag. Het betreft:

Maandag 18 april 2022 Tweede paasdag
Woensdag 27 april 2022 Koningsdag
Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag
Maandag 6 juni 2022 Tweede Pinksterdag
Maandag 26 december 2022 Tweede kerstdag