Regio Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk

Vakanties en sluitingsdagen

Junis Kinderopvang volgt de schoolvakanties van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Bodegraven-Reeuwijk. In deze weken, zoals aangegeven in het onderstaande overzicht, kun je gebruik maken van onze vakantieopvang.

Schoolvakanties 
Hieronder vermelden wij het overzicht van de schoolvakanties zoals vastgesteld door het Ministerie van OCW, en zoals gehanteerd door de meeste basisscholen in Midden Holland. Junis Kinderopvang volgt deze vakanties en reserveert voor de buitenschoolse opvang de onderstaande periodes voor vakantieopvang:

Kerstvakantie         25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie         24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie*         28 april t/m 6 mei 2018
Zomervakantie         14 juli t/m 26 augustus 2018
Herfstvakantie         20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie         22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Basisscholen zijn vrij om af te wijken van de vastgestelde vakanties, behalve van de zomervakantie. De praktijk wijst echter uit dat basisscholen deze vakanties meestal volgen. Wij proberen zo mogelijk ook opvang aan te bieden tijdens vakanties van scholen die afwijken van bovengenoemde dagen.

*De meeste scholen in Alphen aan den Rijn breiden de meivakantie uit en houden als vakantieperiode 27 april t/m 13 mei aan.

Naast de 11 weken kiest elke basisschool nog een aantal dagen uit als extra vrije dagen, bijvoorbeeld Goede Vrijdag. Junis Kinderopvang streeft ernaar om op deze extra dagen open te gaan op één of meerdere locaties. Voor afspraken omtrent deze dagen adviseren wij je contact op te nemen met het team van je buitenschoolse opvanglocatie.

Sluitingsdagen
Ieder jaar zijn er enkele dagen waarop Junis Kinderopvang geen opvang biedt in verband met feestdagen.

Op onderstaande feestdagen zijn onze deuren gesloten, voor zowel kinderdagverblijven als BSO-locaties. Deze sluitingsdagen kun je niet omruilen voor een andere dag. Het betreft:

Maandag 1 januari 2018         Nieuwjaarsdag
Maandag 2 april 2018         Tweede paasdag
Vrijdag 27 april 2018         Koningsdag
Donderdag 10 mei 2018         Hemelvaartsdag
Maandag 21 mei 2018         Tweede pinksterdag
Dinsdag 25 december 2018         Eerste kerstdag
Woensdag 26 december 2018         Tweede kerstdag