Regio Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk

Vakanties en sluitingsdagen

Junis Kinderopvang volgt de schoolvakanties van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Bodegraven-Reeuwijk. In deze weken, zoals aangegeven in het onderstaande overzicht, kun je gebruik maken van onze vakantieopvang.

Schoolvakanties 
Hieronder vermelden wij het overzicht van de schoolvakanties zoals vastgesteld door het Ministerie van OCW, en zoals gehanteerd door de meeste basisscholen in Midden Holland. Junis Kinderopvang volgt deze vakanties en reserveert voor de buitenschoolse opvang de onderstaande periodes voor vakantieopvang:

2021
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie* 1 mei t/m 9 mei 2021
Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021

*De meeste scholen in Alphen aan den Rijn breiden de meivakantie uit en houden als vakantieperiode 1 mei t/m 9 mei 2021 aan.

Basisscholen zijn vrij om af te wijken van de vastgestelde vakanties, behalve van de zomervakantie. De praktijk wijst echter uit dat basisscholen deze vakanties meestal volgen. Wij proberen zo mogelijk ook opvang aan te bieden tijdens vakanties van scholen die afwijken van bovengenoemde dagen.

Naast de 11 weken kiest elke basisschool nog een aantal dagen uit als extra vrije dagen, bijvoorbeeld Goede Vrijdag. Junis Kinderopvang streeft ernaar om op deze extra dagen open te gaan op één of meerdere locaties. Voor afspraken omtrent deze dagen adviseren wij je contact op te nemen met het team van je buitenschoolse opvanglocatie.

Sluitingsdagen
Ieder jaar zijn er enkele dagen waarop Junis Kinderopvang geen opvang biedt in verband met feestdagen.

Op onderstaande feestdagen zijn onze deuren gesloten, voor zowel kinderdagverblijven als BSO-locaties. Deze sluitingsdagen kun je niet omruilen voor een andere dag. Het betreft:

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag
Maandag 5 april 2021 Tweede paasdag
Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag
Woensdag 5 mei 2021 Bevrijdingsdag
Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag
Maandag 24 mei 2021 Tweede Pinksterdag
Vrijdag 26 december Tweede Kerstdag