Regio Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk

Vakanties en sluitingsdagen

Junis Kinderopvang volgt de schoolvakanties van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Bodegraven-Reeuwijk. In deze weken, zoals aangegeven in het onderstaande overzicht, kun je gebruik maken van onze vakantieopvang.

Schoolvakanties 
Hieronder vermelden wij het overzicht van de schoolvakanties zoals vastgesteld door het Ministerie van OCW, en zoals gehanteerd door de meeste basisscholen in Midden Holland. Junis Kinderopvang volgt deze vakanties en reserveert voor de buitenschoolse opvang de onderstaande periodes voor vakantieopvang:

2019
Voorjaarsvakantie25 februari t/m 1 maart 2019
Meivakantie*29 april t/m 5 mei 2019
Zomervakantie22 juli t/m 30 augustus 2019
Herfstvakantie21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Basisscholen zijn vrij om af te wijken van de vastgestelde vakanties, behalve van de zomervakantie. De praktijk wijst echter uit dat basisscholen deze vakanties meestal volgen. Wij proberen zo mogelijk ook opvang aan te bieden tijdens vakanties van scholen die afwijken van bovengenoemde dagen.

*De meeste scholen in Alphen aan den Rijn breiden de meivakantie uit en houden als vakantieperiode 27 april t/m 13 mei aan.

Naast de 11 weken kiest elke basisschool nog een aantal dagen uit als extra vrije dagen, bijvoorbeeld Goede Vrijdag. Junis Kinderopvang streeft ernaar om op deze extra dagen open te gaan op één of meerdere locaties. Voor afspraken omtrent deze dagen adviseren wij je contact op te nemen met het team van je buitenschoolse opvanglocatie.

Sluitingsdagen
Ieder jaar zijn er enkele dagen waarop Junis Kinderopvang geen opvang biedt in verband met feestdagen.

Op onderstaande feestdagen zijn onze deuren gesloten, voor zowel kinderdagverblijven als BSO-locaties. Deze sluitingsdagen kun je niet omruilen voor een andere dag. Het betreft:

Dinsdag 1 januari 2019Nieuwjaarsdag
Maandag 22 april 2019Tweede paasdag
Donderdag 30 mei 2019Hemelvaartsdag
Maandag 10 juni 2019Tweede pinksterdag
Woensdag 25 december 2019Eerste kerstdag
Donderdag 26 december 2019Tweede kerstdag