Regio Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk

Vakanties en sluitingsdagen

Junis Kinderopvang volgt de schoolvakanties van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Bodegraven-Reeuwijk. In deze weken, zoals aangegeven in het onderstaande overzicht, kun je gebruik maken van onze vakantieopvang.

Schoolvakanties 
Het overzicht van de schoolvakanties is vastgesteld door het Ministerie van OCW, en wordt gehanteerd door de meeste basisscholen in Midden Holland. Junis Kinderopvang volgt deze vakanties en reserveert voor de buitenschoolse opvang de onderstaande periodes voor vakantieopvang:

2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Meivakantie* 3 mei t/m 7 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022

*De meeste scholen in Alphen aan den Rijn houden als vakantieperiode 3 mei t/m 14 mei 2021 aan. Kijk op de website van de school voor de juiste data.

Basisscholen zijn vrij om af te wijken van de vastgestelde vakanties, behalve van de zomervakantie. De praktijk wijst echter uit dat basisscholen deze vakanties meestal volgen. Wij proberen zo mogelijk ook opvang aan te bieden tijdens vakanties van scholen die afwijken van bovengenoemde dagen.

Naast de 11 weken kiest elke basisschool nog een aantal dagen uit als extra vrije dagen, bijvoorbeeld Goede Vrijdag. Junis Kinderopvang streeft ernaar om op deze extra dagen open te gaan op één of meerdere locaties. Voor afspraken omtrent deze dagen adviseren wij je contact op te nemen met het team van je buitenschoolse opvanglocatie.

Sluitingsdagen
Ieder jaar zijn er enkele dagen waarop Junis Kinderopvang geen opvang biedt in verband met feestdagen.

Op onderstaande feestdagen zijn onze deuren gesloten, voor zowel kinderdagverblijven als BSO-locaties. Deze sluitingsdagen kun je niet omruilen voor een andere dag. Het betreft:

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag
Maandag 5 april 2021 Tweede paasdag
Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag
Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag
Maandag 24 mei 2021 Tweede Pinksterdag