Kinderdagverblijf

De wet geldt alleen voor formele opvang, geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang:
• Kinderdagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar;
• Peuteropvang voor twee- tot vierjarigen;
• Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen (incl. voorschoolse opvang en vakantieopvang);
• Gastouderopvang via een gastouderbureau.
N.B. Tussenschoolse opvang (ook wel bekend als overblijf) valt niet onder deze wetgeving en geeft dus geen recht op Kinderopvangtoeslag.

Je kunt je kind inschrijven voor het kinderdagverblijf zodra de verwachte geboortedatum bekend is. De medewerkers van de afdeling Klantenservice nemen dan contact met je op om de mogelijkheden voor je zoon of dochter te bespreken. Plaatsing kan ingaan bij de leeftijd van 6 weken.

Dat kan verschillen per locatie. De medewerkers van de afdeling Klantenservice informeren je graag over de opvangmogelijkheden op de locatie van jouw keuze.

Dit verschilt per locatie en soms per groep. Om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat je je kind zo snel mogelijk inschrijft. Je kunt dit online doen via de website, of door te bellen met de klantenservice via 0172 – 74 58 50.

Momenteel is er veel vraag naar kinderopvang, waardoor ook de wachttijden zijn opgelopen. Bij een nieuwe aanvraag nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op om de aanvraag met je door te nemen. Binnen een maand kunnen we je laten weten of en binnen welke termijn er naar verwachting een plaats beschikbaar is. Is er geen plaats, dan kunnen we je aanmelding op de wachtlijst houden. We nemen dan ongeveer eens per vijf maanden contact met je op om je laten weten wat de status is, en om jou te vragen of je nog interesse of wijzigingen hebt.

Peuteropvang

De wet geldt alleen voor formele opvang, geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang:
• Kinderdagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar;
• Peuteropvang voor twee- tot vierjarigen;
• Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen (incl. voorschoolse opvang en vakantieopvang);
• Gastouderopvang via een gastouderbureau.
N.B. Tussenschoolse opvang (ook wel bekend als overblijf) valt niet onder deze wetgeving en geeft dus geen recht op Kinderopvangtoeslag.

Je kunt je kind inschrijven voor peuteropvang vanaf de eerste verjaardag van het kind.

Dat kan verschillen per locatie. De medewerkers van de afdeling Klantenservice informeren je graag over de opvangmogelijkheden op de locatie van jouw keuze.

Dit verschilt per locatie en soms per groep. Om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat je je kind zo snel mogelijk inschrijft. Je kunt dit online doen via de website, of door te bellen met de klantenservice via 0172 – 74 58 50.

Momenteel is er veel vraag naar kinderopvang, waardoor ook de wachttijden zijn opgelopen. Bij een nieuwe aanvraag nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op om de aanvraag met je door te nemen. Binnen een maand kunnen we je laten weten of en binnen welke termijn er naar verwachting een plaats beschikbaar is. Is er geen plaats, dan kunnen we je aanmelding op de wachtlijst houden. We nemen dan ongeveer eens per vijf maanden contact met je op om je laten weten wat de status is, en om jou te vragen of je nog interesse of wijzigingen hebt.

Bso

De wet geldt alleen voor formele opvang, geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang:
• Kinderdagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar;
• Peuteropvang voor twee- tot vierjarigen;
• Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen (incl. voorschoolse opvang en vakantieopvang);
• Gastouderopvang via een gastouderbureau.
N.B. Tussenschoolse opvang (ook wel bekend als overblijf) valt niet onder deze wetgeving en geeft dus geen recht op Kinderopvangtoeslag.

Je kunt je kind inschrijven voor de buitenschoolse opvang vanaf de derde verjaardag van het kind.

Dat kan verschillen per locatie. De medewerkers van de afdeling Klantenservice informeren je graag over de opvangmogelijkheden op de locatie van jouw keuze.

Dit verschilt per locatie en soms per groep. Om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat je je kind zo snel mogelijk inschrijft. Je kunt dit online doen via de website, of door te bellen met de klantenservice via 0172 – 74 58 50.

Momenteel is er veel vraag naar kinderopvang, waardoor ook de wachttijden zijn opgelopen. Bij een nieuwe aanvraag nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op om de aanvraag met je door te nemen. Binnen een maand kunnen we je laten weten of en binnen welke termijn er naar verwachting een plaats beschikbaar is. Is er geen plaats, dan kunnen we je aanmelding op de wachtlijst houden. We nemen dan ongeveer eens per vijf maanden contact met je op om je laten weten wat de status is, en om jou te vragen of je nog interesse of wijzigingen hebt.

Ja, je kan via het ouderportaal extra dagen aanvragen. Houd er rekening mee dat aangevraagde dagen niet kunnen worden betaald met je opgebouwde tegoed als deze buiten de 40 weken vallen.
Bij de BSO is het mogelijk om een vakantiekaart op te nemen in je contract. Hiervoor kan je zelf bepalen hoeveel vakantiedagen je wenst af te nemen op jaarbasis, met een minimum van vijf dagen. De kosten worden verdeeld over twaalf maanden en kunnen meegenomen worden in je kinderopvangtoeslag.

Bij de basisscholen die op loopafstand van de buitenschoolse opvang liggen, komen de pedagogisch medewerkers de kinderen lopend van school halen.
Voor de basisscholen die verder weg liggen van de bso, zet Junis Kinderopvang eigen (fiets)busjes in en/of heeft Junis Kinderopvang afspraken gemaakt met een taxibedrijf. Junis Kinderopvang informeert het taxibedrijf over de op te halen kinderen. Met de scholen zijn afspraken gemaakt over de opstappunten bij de school.
Het is belangrijk dat de leerkracht van je kind ervan op de hoogte is op welke manier jouw kind naar de bso gaat. Samen zorgen we er dan voor dat alle kinderen veilig aankomen bij de buitenschoolse opvang.

Gastouderopvang

De wet geldt alleen voor formele opvang, geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang:
• Kinderdagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar;
• Peuteropvang voor twee- tot vierjarigen;
• Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen (incl. voorschoolse opvang en vakantieopvang);
• Gastouderopvang via een gastouderbureau.
N.B. Tussenschoolse opvang (ook wel bekend als overblijf) valt niet onder deze wetgeving en geeft dus geen recht op Kinderopvangtoeslag.

Alle locaties, het gastouderbureau en alle gastouders van Junis staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Administratie en facturatie

Nee, helaas niet. Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als je betaald werkt verricht, een opleiding volgt of een traject volgt om de kans op werk te vergroten. Je vindt alle voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Ja. Je betaalt een vast tarief voor het aantal uur binnen je contract.

Je beëindiging of wijziging wordt doorgaans binnen vijf dagen verwerkt. Als er te veel betaald is, wordt automatisch een correctiefactuur aangemaakt rond de 15e of 30e van de maand. Je krijgt dan binnen 14 dagen na de correctiedatum het bedrag retour, eventueel na verrekening van nog wel verschuldigde bedragen.

Schoolvakanties 2024*

  • Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari
  • Meivakantie: 27 april t/m 12 mei
  • Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 
  • Herfstvakantie: 26 oktober t/m 3 november 
  • Kerstvakantie: 21 december 2024 t/m 5 januari 2025

Sluitingsdagen opvang 2024

  • Tweede paasdag: maandag 1 april
  • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei
  • Pinksteren: maandag 20 mei
  • Eerste kerstdag: woensdag 25 december
  • Tweede kerstdag: donderdag 26 december

*Scholen kunnen zelf nog andere vakantieweken toevoegen.

Nee

Aanmelden en plaatsing

Dat kan verschillen per locatie. De medewerkers van de afdeling Klantenservice informeren je graag over de opvangmogelijkheden op de locatie van jouw keuze.

Dit verschilt per locatie en soms per groep. Om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat je je kind zo snel mogelijk inschrijft. Je kunt dit online doen via de website, of door te bellen met de klantenservice via 0172 – 74 58 50.

Momenteel is er veel vraag naar kinderopvang, waardoor ook de wachttijden zijn opgelopen. Bij een nieuwe aanvraag nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op om de aanvraag met je door te nemen. Binnen een maand kunnen we je laten weten of en binnen welke termijn er naar verwachting een plaats beschikbaar is. Is er geen plaats, dan kunnen we je aanmelding op de wachtlijst houden. We nemen dan ongeveer eens per vijf maanden contact met je op om je laten weten wat de status is, en om jou te vragen of je nog interesse of wijzigingen hebt.

Bij het inroosteren van kinderen hebben we te maken met meerdere factoren. Er moet uiteraard voldoende personeel beschikbaar zijn, en de locatie moet voldoende groot zijn voor het opvangen van het aantal kinderen. De meest complexe factor is de regelgeving voor het aantal pedagogisch medewerkers dat minimaal nodig is om kinderen van verschillende leeftijden op te mogen vangen. Dat komt omdat de samenstelling (leeftijden) van de groep kinderen wisselt per dag. Een deel van de beroepskrachten moet voor de kinderen ook een bekend gezicht zijn, wat de mogelijkheid van uitwisseling van personeel beperkt. Al deze factoren maken dat we vaak niet direct antwoord kunnen geven op de vraag of er een plaats beschikbaar is. Hiervoor moet de adviseur meestal eerst de volledige planning beoordelen.

Je kunt dit niet in je contract laten opnemen. Je kunt wel een aanvraag doen voor extra opvang via de app van het ouderportaal. De locatie beoordeelt of opvang mogelijk is.

Je kunt een wijziging telefonisch doorgeven aan onze afdeling klantenservice 0172 – 74 58 50 of via [email protected]. Samen kijken we vervolgens naar de mogelijkheden, rekening houdend met beschikbaarheid en eventuele opzegtermijnen.

De opzegtermijn bij onze peuteropvanglocaties, kinderdagverblijven en BSO’s is één maand. Je kunt de kinderopvang elke dag van de maand opzeggen. Bijvoorbeeld: bij een opzegging op de 9e van de maand, vervalt het contract op 9e van de maand erna.

Ouderportaal

Ja, je kan via het ouderportaal extra dagen aanvragen. Houd er rekening mee dat aangevraagde dagen niet kunnen worden betaald met je opgebouwde tegoed als deze buiten de 40 weken vallen.
Bij de BSO is het mogelijk om een vakantiekaart op te nemen in je contract. Hiervoor kan je zelf bepalen hoeveel vakantiedagen je wenst af te nemen op jaarbasis, met een minimum van vijf dagen. De kosten worden verdeeld over twaalf maanden en kunnen meegenomen worden in je kinderopvangtoeslag.

Je kunt hiertoe een aanvraag doen via de app van het ouderportaal. De locatie beoordeelt of opvang mogelijk is.
Ik neem voor mijn schoolgaande kinderen alleen vakantieopvang af. Heb ik dan ook recht op kinderopvangtoeslag?
Ja, zeker. Bij het afnemen van een vakantiekaart ontvang je een maandelijkse facturatie en ontvang je ook maandelijkse uitbetaling van de kinderopvangtoeslag.
Neem je incidenteel vakantieopvang af (bijvoorbeeld als je per vakantie bekijkt op welke dagen je opvang nodig hebt), dan ontvang je voor deze dagen een factuur en vraag je hiermee de toeslag aan. Je kunt ook een schatting maken aan het begin van het jaar en hier maandelijkse toeslag over aanvragen. Let op! In verband met de toeslag is het belangrijk dat de werkelijke afname niet veel lager is dan deze schatting.

We streven naar een reactietijd van vijf werkdagen. Als je binnen die tijd niets gehoord hebt, of je aanvraag heeft spoed, neem dan contact op met de betreffende locatie.

Als er sprake is van een storing, dan lees je dat op de homepage van onze website www.junis.nl. Als je je wachtwoord kwijt bent, kun je in de app zelf een nieuw wachtwoord aanvragen door te klikken op ‘wachtwoord vergeten’.

Planning

We maken graag kennis zodat we je een passend advies kunnen geven. Als er op de gewenste locatie een plaats beschikbaar is of komt, kunnen we een vrijblijvende rondleiding voor je inplannen.

In het algemeen geldt dat de datum van inschrijving en de leeftijdsopbouw in de groep uitgangspunt zijn bij het indelen van de plaatsen. Er zijn een aantal uitzonderingen die voorrang kunnen krijgen. Hiervoor verwijzen we je naar het plaatsingsbeleid.

Dat kan verschillen per locatie. De medewerkers van de afdeling Klantenservice informeren je graag over de opvangmogelijkheden op de locatie van jouw keuze.

Dit verschilt per locatie en soms per groep. Om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat je je kind zo snel mogelijk inschrijft. Je kunt dit online doen via de website, of door te bellen met de klantenservice via 0172 – 74 58 50.

Momenteel is er veel vraag naar kinderopvang, waardoor ook de wachttijden zijn opgelopen. Bij een nieuwe aanvraag nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op om de aanvraag met je door te nemen. Binnen een maand kunnen we je laten weten of en binnen welke termijn er naar verwachting een plaats beschikbaar is. Is er geen plaats, dan kunnen we je aanmelding op de wachtlijst houden. We nemen dan ongeveer eens per vijf maanden contact met je op om je laten weten wat de status is, en om jou te vragen of je nog interesse of wijzigingen hebt.

Bij het inroosteren van kinderen hebben we te maken met meerdere factoren. Er moet uiteraard voldoende personeel beschikbaar zijn, en de locatie moet voldoende groot zijn voor het opvangen van het aantal kinderen. De meest complexe factor is de regelgeving voor het aantal pedagogisch medewerkers dat minimaal nodig is om kinderen van verschillende leeftijden op te mogen vangen. Dat komt omdat de samenstelling (leeftijden) van de groep kinderen wisselt per dag. Een deel van de beroepskrachten moet voor de kinderen ook een bekend gezicht zijn, wat de mogelijkheid van uitwisseling van personeel beperkt. Al deze factoren maken dat we vaak niet direct antwoord kunnen geven op de vraag of er een plaats beschikbaar is. Hiervoor moet de adviseur meestal eerst de volledige planning beoordelen.

Ja, je kan via het ouderportaal extra dagen aanvragen. Houd er rekening mee dat aangevraagde dagen niet kunnen worden betaald met je opgebouwde tegoed als deze buiten de 40 weken vallen.
Bij de BSO is het mogelijk om een vakantiekaart op te nemen in je contract. Hiervoor kan je zelf bepalen hoeveel vakantiedagen je wenst af te nemen op jaarbasis, met een minimum van vijf dagen. De kosten worden verdeeld over twaalf maanden en kunnen meegenomen worden in je kinderopvangtoeslag.

Je kunt dit niet in je contract laten opnemen. Je kunt wel een aanvraag doen voor extra opvang via de app van het ouderportaal. De locatie beoordeelt of opvang mogelijk is.

Je kunt hiertoe een aanvraag doen via de app van het ouderportaal. De locatie beoordeelt of opvang mogelijk is.
Ik neem voor mijn schoolgaande kinderen alleen vakantieopvang af. Heb ik dan ook recht op kinderopvangtoeslag?
Ja, zeker. Bij het afnemen van een vakantiekaart ontvang je een maandelijkse facturatie en ontvang je ook maandelijkse uitbetaling van de kinderopvangtoeslag.
Neem je incidenteel vakantieopvang af (bijvoorbeeld als je per vakantie bekijkt op welke dagen je opvang nodig hebt), dan ontvang je voor deze dagen een factuur en vraag je hiermee de toeslag aan. Je kunt ook een schatting maken aan het begin van het jaar en hier maandelijkse toeslag over aanvragen. Let op! In verband met de toeslag is het belangrijk dat de werkelijke afname niet veel lager is dan deze schatting.

Je kunt een wijziging telefonisch doorgeven aan onze afdeling klantenservice 0172 – 74 58 50 of via [email protected]. Samen kijken we vervolgens naar de mogelijkheden, rekening houdend met beschikbaarheid en eventuele opzegtermijnen.

De opzegtermijn bij onze peuteropvanglocaties, kinderdagverblijven en BSO’s is één maand. Je kunt de kinderopvang elke dag van de maand opzeggen. Bijvoorbeeld: bij een opzegging op de 9e van de maand, vervalt het contract op 9e van de maand erna.

Ja. Je betaalt een vast tarief voor het aantal uur binnen je contract.

We streven naar een reactietijd van vijf werkdagen. Als je binnen die tijd niets gehoord hebt, of je aanvraag heeft spoed, neem dan contact op met de betreffende locatie.

Tarieven

Ja, je kan via het ouderportaal extra dagen aanvragen. Houd er rekening mee dat aangevraagde dagen niet kunnen worden betaald met je opgebouwde tegoed als deze buiten de 40 weken vallen.
Bij de BSO is het mogelijk om een vakantiekaart op te nemen in je contract. Hiervoor kan je zelf bepalen hoeveel vakantiedagen je wenst af te nemen op jaarbasis, met een minimum van vijf dagen. De kosten worden verdeeld over twaalf maanden en kunnen meegenomen worden in je kinderopvangtoeslag.

Nee, helaas niet. Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als je betaald werkt verricht, een opleiding volgt of een traject volgt om de kans op werk te vergroten. Je vindt alle voorwaarden op de site van de belastingdienst.

De opzegtermijn bij onze peuteropvanglocaties, kinderdagverblijven en BSO’s is één maand. Je kunt de kinderopvang elke dag van de maand opzeggen. Bijvoorbeeld: bij een opzegging op de 9e van de maand, vervalt het contract op 9e van de maand erna.

Je beëindiging of wijziging wordt doorgaans binnen vijf dagen verwerkt. Als er te veel betaald is, wordt automatisch een correctiefactuur aangemaakt rond de 15e of 30e van de maand. Je krijgt dan binnen 14 dagen na de correctiedatum het bedrag retour, eventueel na verrekening van nog wel verschuldigde bedragen.

Wet kinderopvang

De wet geldt alleen voor formele opvang, geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang:
• Kinderdagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar;
• Peuteropvang voor twee- tot vierjarigen;
• Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen (incl. voorschoolse opvang en vakantieopvang);
• Gastouderopvang via een gastouderbureau.
N.B. Tussenschoolse opvang (ook wel bekend als overblijf) valt niet onder deze wetgeving en geeft dus geen recht op Kinderopvangtoeslag.

Alle locaties, het gastouderbureau en alle gastouders van Junis staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Ben je al klant?

Je kunt hiertoe een aanvraag doen via de app van het ouderportaal. De locatie beoordeelt of opvang mogelijk is.
Ik neem voor mijn schoolgaande kinderen alleen vakantieopvang af. Heb ik dan ook recht op kinderopvangtoeslag?
Ja, zeker. Bij het afnemen van een vakantiekaart ontvang je een maandelijkse facturatie en ontvang je ook maandelijkse uitbetaling van de kinderopvangtoeslag.
Neem je incidenteel vakantieopvang af (bijvoorbeeld als je per vakantie bekijkt op welke dagen je opvang nodig hebt), dan ontvang je voor deze dagen een factuur en vraag je hiermee de toeslag aan. Je kunt ook een schatting maken aan het begin van het jaar en hier maandelijkse toeslag over aanvragen. Let op! In verband met de toeslag is het belangrijk dat de werkelijke afname niet veel lager is dan deze schatting.

Je kunt een wijziging telefonisch doorgeven aan onze afdeling klantenservice 0172 – 74 58 50 of via [email protected]. Samen kijken we vervolgens naar de mogelijkheden, rekening houdend met beschikbaarheid en eventuele opzegtermijnen.

Ja. Je betaalt een vast tarief voor het aantal uur binnen je contract.

Als er sprake is van een storing, dan lees je dat op de homepage van onze website www.junis.nl. Als je je wachtwoord kwijt bent, kun je in de app zelf een nieuw wachtwoord aanvragen door te klikken op ‘wachtwoord vergeten’.

Je beëindiging of wijziging wordt doorgaans binnen vijf dagen verwerkt. Als er te veel betaald is, wordt automatisch een correctiefactuur aangemaakt rond de 15e of 30e van de maand. Je krijgt dan binnen 14 dagen na de correctiedatum het bedrag retour, eventueel na verrekening van nog wel verschuldigde bedragen.