Welkom bij

De Banjerhoeve

Gaat jouw kind naar basisschool Het Mozaïek, Het Vianova of De Vroonhoeve? Dan is bso De Banjerhoeve misschien wel de bso die je zoekt. De Banjerhoeve is een leuke bso voor kinderen van 4 tot 13 jaar in basisschool Het Mozaïek. We hebben een groot speelplein en binnen verschillende hoeken om te spelen.

Over deze locatie

De Banjerhoeve bestaat uit meerdere groepen van verschillende leeftijdscategorieën. We doen activiteiten die passen bij de leeftijd van de kinderen. Alle kinderen van 7 jaar en ouder starten in hun eigen groep en mogen daarna kiezen of ze daar blijven. Ze mogen ook aansluiten bij de activiteit van de andere groep met kinderen tot 7 jaar. Onze activiteiten zijn heel verschillend: van techniek tot creatief aan de slag met verf. We proberen steeds nieuwe dingen uit!

 

Iedere dag is anders

neem een kijkje!

“Veel activiteiten staan in het teken van kunst en cultuur.”

Kim, clustermanager bij Junis
Praktische informatie De Banjerhoeve

Leeftijd: 4 – 13 jaar
Scholen: De Vroonhoeve, Het Vianova en Het Mozaïek
LRK-nummer: 171530639
Bekijk ons laatste inspectierapport van de GGD

Bso
Maandag, dinsdag en donderdag: 14:00 – 18:30 uur

Zo kun je ons bereiken

Adres

Vroonhoevelaan 10-12
2408 ST Alphen aan den Rijn

Contact

Wil je meer informatie over deze locatie of een persoonlijk opvangadvies? Bel dan onze klantenservice op 0172 74 58 50 of vraag een adviesgesprek aan.

Meer informatie?

Appeltje eitje!

De wet geldt alleen voor formele opvang, geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang:
• Kinderdagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar;
• Peuteropvang voor twee- tot vierjarigen;
• Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen (incl. voorschoolse opvang en vakantieopvang);
• Gastouderopvang via een gastouderbureau.
N.B. Tussenschoolse opvang (ook wel bekend als overblijf) valt niet onder deze wetgeving en geeft dus geen recht op Kinderopvangtoeslag.

Je kunt je kind inschrijven voor de buitenschoolse opvang vanaf de derde verjaardag van het kind.

Dat kan verschillen per locatie. De medewerkers van de afdeling Klantenservice informeren je graag over de opvangmogelijkheden op de locatie van jouw keuze.

Dit verschilt per locatie en soms per groep. Om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat je je kind zo snel mogelijk inschrijft. Je kunt dit online doen via de website, of door te bellen met de klantenservice via 0172 – 74 58 50.

Momenteel is er veel vraag naar kinderopvang, waardoor ook de wachttijden zijn opgelopen. Bij een nieuwe aanvraag nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op om de aanvraag met je door te nemen. Binnen een maand kunnen we je laten weten of en binnen welke termijn er naar verwachting een plaats beschikbaar is. Is er geen plaats, dan kunnen we je aanmelding op de wachtlijst houden. We nemen dan ongeveer eens per vijf maanden contact met je op om je laten weten wat de status is, en om jou te vragen of je nog interesse of wijzigingen hebt.

Ja, je kan via het ouderportaal extra dagen aanvragen. Houd er rekening mee dat aangevraagde dagen niet kunnen worden betaald met je opgebouwde tegoed als deze buiten de 40 weken vallen.
Bij de BSO is het mogelijk om een vakantiekaart op te nemen in je contract. Hiervoor kan je zelf bepalen hoeveel vakantiedagen je wenst af te nemen op jaarbasis, met een minimum van vijf dagen. De kosten worden verdeeld over twaalf maanden en kunnen meegenomen worden in je kinderopvangtoeslag.

Bij de basisscholen die op loopafstand van de buitenschoolse opvang liggen, komen de pedagogisch medewerkers de kinderen lopend van school halen.
Voor de basisscholen die verder weg liggen van de bso, zet Junis Kinderopvang eigen (fiets)busjes in en/of heeft Junis Kinderopvang afspraken gemaakt met een taxibedrijf. Junis Kinderopvang informeert het taxibedrijf over de op te halen kinderen. Met de scholen zijn afspraken gemaakt over de opstappunten bij de school.
Het is belangrijk dat de leerkracht van je kind ervan op de hoogte is op welke manier jouw kind naar de bso gaat. Samen zorgen we er dan voor dat alle kinderen veilig aankomen bij de buitenschoolse opvang.

Kom je er niet uit?

Laten we het samen uitvogelen