Disclaimer

Bij Junis Kinderopvang stellen wij het op prijs dat je geïnteresseerd bent in onze diensten en producten en een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, is de informatie op deze website altijd voorbehouden. Aan de inhoud van deze website van Junis Kinderopvang kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht
Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Junis Kinderopvang. De informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Junis Kinderopvang.

Veiligheid
De site van Junis Kinderopvang wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van je computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet gegarandeerd worden. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen naar buiten de eigen website junis.nl) in onze site brengen je naar sites van derden, waarbij Junis Kinderopvang niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

E-mail
Door Junis Kinderopvang verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. De informatie in dit e-mail bericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht vallen.

E-mailnieuwsbrief
Door Junis Kinderopvang verzonden informatie per e-mailnieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.