Gelijke kansen voor een goede start

Als maatschappelijke onderneming bieden wij kinderen een veilige omgeving waar ze volop en vrijuit kunnen groeien. Kansengelijkheid is daarbij een belangrijke factor. Vandaar dat Junis graag samenwerkt met partijen die daaraan bijdragen. Dat doen we in alle gemeenten waar wij opvanglocaties hebben: Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Zoetermeer.

 

 

Samen met scholen

Met plaatselijke basisschoolgroepen zoals SCOPE, Morgenwijzer, Montessori en Unicoz zijn we bezig met Integrale Kind Centra. Een combinatie van opvang, onderwijs en welzijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op een IKC werkt iedereen volgens dezelfde pedagogische visie, en liefst ook in hetzelfde gebouw. Alle vormen van leren en spelen lopen zo soepel in elkaar over. En dat is bevorderlijk voor een gelijkmatige ontwikkeling.

Samen met gemeenten

Als het om gelijke kansen gaat, kun je niet vroeg genoeg beginnen. Junis biedt dan ook In elke peuteropvang-groep voorschoolse educatie aan. Bedoeld voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. Onze pedagogisch medewerkers zijn speciaal opgeleid om de (taal)ontwikkeling spelenderwijs te stimuleren. Gemeentes zijn natuurlijk ook doordrongen van dit belang en zorgen via het consultatiebureau voor subsidie.

Samen met sportverenigingen

Bewegen doet elk kind van nature. Helaas is de verleiding van de digitale samenleving groot. Omwille van een gezonde ontwikkeling is structurele verandering nodig. Daarom heeft Junis nauw contact met lokale sportclubs. Wij mogen hun faciliteiten gebruiken om voor kinderen in de buitenschoolse opvang sportieve activiteiten te organiseren. Lekker bewegen dus, vaak in de buitenlucht. Aparte vermelding verdient de Stichting Sport en Welzijn in Bodegraven, die voorzieningen op sportief, creatief en cultureel terrein tot onze beschikking stelt.

Samen met bedrijven

Junis is ook actief in de Vereniging voor Ondernemingen Alphen aan den Rijn, een van de grootste in Nederland. VOA brengt commerciële en maatschappelijke ondernemers bijeen, zodat zij elkaars kennis, ervaring en netwerk kunnen versterken. Zo zetten we ons gezamenlijk in voor een vitaal economisch klimaat, waar iedereen alle kansen krijgt om te floreren.

Heb je nog vragen?

Wij vliegen er graag met je doorheen