Extra zetje met VE

Voorschoolse educatie is onderdeel van ‘voor- en vroegschoolse educatie’ (VVE). Bij voorschoolse educatie (VE) krijgen peuters in de peuteropvang of in het kinderdagverblijf specifieke activiteiten om achterstanden in (taal)ontwikkeling te beperken of te voorkomen.

Gelijke kansen voor alle kinderen

Wij geloven dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen in het onderwijs. Voor kinderen met een taalachterstand is een versterkt taalaanbod dan ook heel belangrijk. Hiervoor werken wij met ZoZien, onze methodiek om ontwikkeling te stimuleren. Voor het spelaanbod maken we gebruik van andere taalstimuleringsprogramma’s zoals Uk&Puk, Kiki, Peuterplein of Piramide.

Hoe werkt voorschoolse educatie?

Het consultatiebureau geeft een verwijzing voor voorschoolse educatie af wanneer je kind een (verhoogd risico op een) achterstand in de (taal)ontwikkeling heeft. Een voorwaarde om deze verwijzing te krijgen, is dat je bereid bent om thuis ook aan de slag te gaan met de (taal)ontwikkeling. Het grootste resultaat bereiken we immers samen.

Denk je zelf dat jouw kind voorschoolse educatie nodig heeft? Maak dan een afspraak met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het consultatiebureau.

Ieder kind profiteert van het aanbod op een groep met voorschoolse educatie. Ook als je kind geen taalachterstand heeft.

 

 

Rol van de gemeente

Gemeentes ontvangen van de overheid financiële middelen om achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Zij bepalen welke kinderen recht hebben op een verwijzing en leggen dit vast in criteria. De gemeente speelt ook een rol in het vastleggen en monitoren van kwaliteitseisen die door de overheid worden gesteld. En de gemeente stelt de  tegemoetkoming in de kosten van de plaatsing vast.

Vind een locatie bij jou in de buurt

Meer informatie?

Appeltje eitje!

De wet geldt alleen voor formele opvang, geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang:
• Kinderdagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar;
• Peuteropvang voor twee- tot vierjarigen;
• Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen (incl. voorschoolse opvang en vakantieopvang);
• Gastouderopvang via een gastouderbureau.
N.B. Tussenschoolse opvang (ook wel bekend als overblijf) valt niet onder deze wetgeving en geeft dus geen recht op Kinderopvangtoeslag.

Je kunt je kind inschrijven voor het kinderdagverblijf zodra de verwachte geboortedatum bekend is. De medewerkers van de afdeling Klantenservice nemen dan contact met je op om de mogelijkheden voor je zoon of dochter te bespreken. Plaatsing kan ingaan bij de leeftijd van 6 weken.

Dat kan verschillen per locatie. De medewerkers van de afdeling Klantenservice informeren je graag over de opvangmogelijkheden op de locatie van jouw keuze.

Dit verschilt per locatie en soms per groep. Om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat je je kind zo snel mogelijk inschrijft. Je kunt dit online doen via de website, of door te bellen met de klantenservice via 0172 – 74 58 50.

Momenteel is er veel vraag naar kinderopvang, waardoor ook de wachttijden zijn opgelopen. Bij een nieuwe aanvraag nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op om de aanvraag met je door te nemen. Binnen een maand kunnen we je laten weten of en binnen welke termijn er naar verwachting een plaats beschikbaar is. Is er geen plaats, dan kunnen we je aanmelding op de wachtlijst houden. We nemen dan ongeveer eens per vijf maanden contact met je op om je laten weten wat de status is, en om jou te vragen of je nog interesse of wijzigingen hebt.

Kom je er niet uit?

Laten we het samen uitvogelen