Vijf leden

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf personen:

 • Anky Atzema (lid), executive coach, vice-voorzitter Raad van Toezicht WoonZorgcentra Haaglanden en lid Raad van Toezicht van JGZ Zuid-Holland West;
 • Jacqueline van Ham (lid), directeur Klant en Woning bij Stadgenoot;
 • Martine van den Berg (lid), directeur/eigenaar van AAD Advies BV en Quiris Adviesgroep BV en lid Raad van Toezicht Stichting Careander;
 • Paul Rijksen (voorzitter), directeur-bestuurder van Huize Het Oosten;
 • Rik van Woudenberg (lid), wethouder gemeente Capelle aan den IJssel en toezichthouder bij Scholengroep Holland.

Taken en verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht richt zich onder meer op de volgende zaken:

 • meedenken over de koers van Junis
 • toetsen van de resultaten van de organisatie aan het vastgestelde strategisch beleid
 • vaststellen van de begroting op basis van het strategisch beleid
 • vaststellen van de jaarrekening
 • geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder
 • fungeren als sparringpartner van de directeur-bestuurder
 • beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder

Transparantie en integriteit

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTK (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang) en de directeur-bestuurder is lid van de bdKO (beroepsvereniging directeuren Kinderopvang).
Beide organisaties én Junis onderschrijven de Governance Code Kinderopvang, die regels en handvatten bevat voor integer en transparant bestuur en toezicht.

Heb je nog vragen?

Wij vogelen het graag samen met je uit