Oudercommissie

Op alle locaties en bij het gastouderbureau is daarom een oudercommissie actief. De oudercommissies denken kritisch mee over het beleid van het eigen kinderdagverblijf, kindercentrum of gastouderbureau. Als lid van de oudercommissie geef je advies aan de clustermanager en draag je bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wil jij je aanmelden voor de oudercommissie van de locatie van je kind? Leuk! Klik op onderstaande knop. Vergeet in de mail niet te vermelden voor welke locatie je een aanmelding wilt doen.

Ouderraad

Je kunt als ouder ook zitting nemen in de ouderraad. De ouderraad volgt de overkoepelende beleidslijnen en ontwikkelingen van Junis Kinderopvang en brengt hierover advies uit aan het bestuur. De ouderraad houdt zich dus niet bezig met onderwerpen voor één bepaalde locatie, dat doet de oudercommissie van die locatie. Als je als ouder locatie specifieke vragen of opmerkingen hebt, is de clustermanager of oudercommissie van je locatie dan ook de beste plek om je vraag te stellen.

Junis heeft een ouderraad die de belangen van de ouders behartigt. We vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen. We overleggen daarom zo’n vijf keer per jaar met de ouderraad over verschillende onderwerpen, zoals het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie. De ouderraad is aanspreekpunt voor de oudercommissies van de locaties en het gastouderbureau. De agenda’s voor de vergaderingen wordt vooraf gedeeld met oudercommissies.

De vertegenwoordiging van jou als ouder

De ouderraad heeft verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen. Verzwaard adviesrecht houdt in dat Junis alleen van het advies van de ouderraad kan afwijken als dit schriftelijk en goed onderbouwd gebeurt.

 • Algemeen pedagogisch beleidsplan (onder andere mediabeleid, activiteitenaanbod, veiligheid en hygiëne);
 • Algemeen voedingsbeleid;
 • Plaatsingsbeleid;
 • Vaststelling of wijziging van de klachtenregeling;
 • Wijzigingen van tarieven.

Onze ouderraad bestaat uit de volgende leden:

 • Julie Ruesen (voorzitter);
 • Anne Roos Zwijnenburg-Jongejan;
 • Lisette van der Heijden;
 • Hans Steenhuis;
 • Angela van der Does-Mekes;
 • Wendy van Dijk;
 • Jorien Mulder.

Heb je nog vragen?

Wij vogelen het graag samen met je uit