Oudercommissie

Op alle locaties en bij het gastouderbureau is daarom een oudercommissie actief. De oudercommissies denken kritisch mee over het beleid van het eigen kinderdagverblijf, kindercentrum of gastouderbureau. Als lid van de oudercommissie geef je advies aan de clustermanager en draag je bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wil jij je aanmelden voor de oudercommissie van de locatie van je kind? Leuk! Klik op onderstaande knop. Vergeet in de mail niet te vermelden voor welke locatie je een aanmelding wilt doen.

Ouderraad

Je kunt als ouder ook zitting nemen in de ouderraad. De ouderraad volgt de overkoepelende beleidslijnen en ontwikkelingen van Junis Kinderopvang en brengt hierover advies uit aan de directeur-bestuurder.

Junis heeft een ouderraad die de belangen van de ouders behartigt. We vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen. Regelmatig overleggen wij daarom met de ouderraad over het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie. De ouderraad is aanspreekpunt voor de oudercommissies van de locaties en het gastouderbureau.

De vertegenwoordiging van jou als ouder

De ouderraad heeft verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Beroepskracht/kind ratio’s;
 • Groepsgrootte;
 • Opleidingseisen beroepskrachten;
 • Algemeen pedagogisch beleidsplan;
 • Algemeen voedingsbeleid;
 • Vaststelling of wijziging van de klachtenregeling;
 • Wijzigingen van het aanbod en tarieven.

Onze ouderraad bestaat uit de volgende leden:

 • Julie Ruesen (voorzitter);
 • Marc Martens;
 • Marsha Fokke;
 • Anne Roos Zwijnenburg-Jongejan;
 • Lisette van der Heijden.

Heb je nog vragen?

Wij vogelen het graag samen met je uit