Met elkaar

Alle Kinderen Samen (AKS) is een onderdeel van Junis Kinderopvang en verzorgt de tussenschoolse opvang, ook wel overblijf genoemd, waarbij de kinderen met elkaar lunchen op school. Kenmerkend voor de tussenschoolse opvang van AKS is de deskundige begeleiding en plezierige sfeer. We zijn er op gericht de kinderen een ontspannen pauze aan te bieden waarbij we aansluiten bij de cultuur en regels van de school.

Verschillende vrijwilligers ondersteunen tijdens de tussenschoolse opvang en op verschillende scholen maken één of meer pedagogisch medewerkers van Junis Kinderopvang deel uit van het overblijfteam.

Incidentele afname of met een abonnement
Er zijn twee mogelijkheden voor tussenschoolse opvang

  • een contract met abonnement
  • een contract voor incidentele opvang

Komt je kind elke week dezelfde dagen? Dan is het voordeel van een abonnement dat hij op de vaste dagen op het rooster staat en je je kind alleen hoeft af te melden wanneer hij een keer niet komt. Heb je af een toe tussenschoolse opvang nodig of verschillen de dagen per week? Meld je kind dan aan voor AKS voor incidentele afname. De tarieven zijn gelijk. Bij incidentele afname geef je de gewenste dagen zelf vooraf aan ons door via de OuderApp.

Tarieven per basisschool

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de school en de medezeggenschapsraad. Je vindt hier de tarieven per basisschool.

Tarief per keer
De Tweeklank €2,95
De Vroonhoeve €2,95
IKC Floriant €1,50

Inschrijven

Wil je je kind inschrijven voor de tussenschoolse opvang van Alle Kinderen Samen? Dit kan via onze aanmeldpagina. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Wat hangt er in de lucht?

Kom je er niet uit?

Laten we het samen uitvogelen