In de prepuberteitfase (zo tussen 9 en 12 jaar) wordt het voor kinderen lastiger om met emoties om te gaan, iets te plannen en gevolgen van daden in te schatten. Plotselinge uitbarstingen kunnen daar het gevolg van zijn. Saskya gaf in het webinar adviezen over begripvol luisteren en het aanspreken op gedrag. Daarnaast gaf ze 7 tips voor de houding die je als ouder kunt aannemen. Deze tips zijn:

  • Toon interesse

Weet je waar je kind mee bezig is en wat er in zijn leven speelt? Nee? Wees nieuwsgierig en stel vragen. Let hierbij wel op dat het vragen vanuit interesse zijn en geen vragen om je kind te controleren.

  • Blijf rustig

Wanneer een situatie hoog oploopt, probeer dan als ouder kalm te blijven. Benoem hierbij de emotie die je bij je kind ziet, bijvoorbeeld: “Ik zie dat je boos bent omdat je niet mag buiten spelen (en dat begrijp ik)”. Na het benoemen van de emotie blijf je stil. Je geeft je kind dan ruimte om na te denken. Je voorkomt hiermee dat jullie over en weer op elkaar in willen gaan. Dit zorgt vaak voor een onplezierige situatie waar je beiden niet uitkomt.

  • Geef het goede voorbeeld

Dit is heel belangrijk en klinkt erg logisch. Wanneer je zelf niet het goede voorbeeld geeft, wat kan en mag je dan van je kind verwachten? Ga dus tijdens het eten niet even snel dat belangrijke WhatsApp-berichtje versturen, wanneer je ook niet wilt dat je kind dat doet.

  • Accepteer mondigheid

Accepteren betekent niet dat je het goedkeurt. Je kind krijgt nu eenmaal steeds meer een eigen mening. Stuur deze bij als dat nodig is, maar bekijk op welk moment je dit doet. Soms is het beter om er later, op een rustig moment, nog op terug te komen. Bijvoorbeeld: “Het is goed dat je je mening gaf, maar zou je een volgende keer er op willen letten op welke toon je dit doet? Het was nu erg brutaal. Dit vond ik niet fijn.” En wees dan stil om je kind weer ruimte te geven om na te denken.
Tip: let hierbij op of je zelf een rustige toon gebruikt. Anders kan het voor je kind weer snel als een aanval voelen.

  • Bied extra veiligheid

Door je kind een kader te geven met gezins- en omgangsregels, weet een kind wat kan en mag. Binnen dit kader kan soms iets wijzigen, passend bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. Het kader biedt je kind duidelijkheid en veiligheid, waardoor jouw kind in veel situaties ook al weet welk antwoord het van jou kan verwachten. Het is zo dus al een beetje op een antwoord voorbereid.

  • Stimuleer verantwoordelijkheid/zelfstandigheid?

Zelfredzaamheid en eigen initiatief zijn erg belangrijk. Geef je kind dus de ruimte om te ontdekken en uit te proberen, zolang het veilig blijft. Soms zal het misschien maar net goed gaan, maar wat een mooi leermoment gun je je kind met zo’n situatie.

  • Gebruik humor

Hoe hectisch het ook kan zijn met een prepuber in huis, vergeet niet om met elkaar te lachen. Met elkaar lachen ontspant en het verbindt je met de ander.

Na afloop van het webinar gaven ouders aan dat zij de tips als zeer nuttig ervaarden en dat zij hier thuis zeker mee gaan oefenen. En jij?

Het Ontwikkellab
Kennis delen en elkaar inspireren vinden we bij Junis Kinderopvang erg belangrijk. Onder de naam ‘Het Ontwikkellab’ bieden we daarom regelmatig diverse webinars aan. Op woensdag 6 maart wordt het webinar ‘Seksuele opvoeding & ontwikkeling’ aangeboden. Houdt het ouderportaal in de gaten voor de aankondiging.