Welkom bij

De Musketier

We werken intensief samen met de school. De buitenschoolse opvang is een reguliere BSO binnen het speciaal onderwijs.

Over deze locatie

De Musketier is onderdeel van de Leo Kanner Onderwijsgroep en verzorgt onderwijs en onderwijszorg aan leerlingen in de basisschoolleeftijd, met uiteenlopende gedrags- en psychiatrische stoornissen. Leo Kanner De Musketier en Junis kinderopvang werken intensief samen. Nadat je je kind hebt aangemeld voor BSO, kijken wij met de school welke ondersteuning je kind nodig heeft en of onze opvang hierop aansluit.

Kleine BSO-groep

De BSO is in een kleine groep in de vertrouwde ruimtes van de school. Elke dag hebben we leuke activiteiten afgestemd op de mogelijkheden van de kinderen. Bijvoorbeeld koken, sporten, creatief aan de slag met kunstwerken of heerlijk buitenspelen. Vrij spelen of even ontspannen kan natuurlijk ook!

Pedagogisch medewerkers

Naast het werk bij de BSO zijn de medewerkers ook binnen het onderwijs aan het werk. Op deze manier werken wij samen aan de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen.

 

Iedere dag is anders

neem een kijkje!

“’De Musketier is een gezellige plek om na een schooldag leuke activiteiten te doen in de veilige omgeving van de school.”

Natascha, clustermanager bij Junis
Praktische informatie De Musketier

Leeftijd: 4 – 13 jaar
Scholen: Leo Kanner en De Musketier
LRK-nummer: 229269230
Bekijk ons laatste inspectierapport van de GGD

BSO
Maandag, dinsdag en donderdag: 14:15 – 18:30 uur
Bij voldoende aanmeldingen kan er uitgebreid worden naar woensdag en vrijdag.

Zo kun je ons bereiken

Adres

Bokkenweide 1-3
2727 GN Zoetermeer

Contact

Telefoonnummer servicebureau

Meer informatie?

Appeltje eitje!

De wet geldt alleen voor formele opvang, geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang:
• Kinderdagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar;
• Peuteropvang voor twee- tot vierjarigen;
• Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen (incl. voorschoolse opvang en vakantieopvang);
• Gastouderopvang via een gastouderbureau.
N.B. Tussenschoolse opvang (ook wel bekend als overblijf) valt niet onder deze wetgeving en geeft dus geen recht op Kinderopvangtoeslag.

Je kunt je kind inschrijven voor de buitenschoolse opvang vanaf de derde verjaardag van het kind.

Dat kan verschillen per locatie. De medewerkers van de afdeling Klantenservice informeren je graag over de opvangmogelijkheden op de locatie van jouw keuze.

Dit verschilt per locatie en soms per groep. Om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat je je kind zo snel mogelijk inschrijft. Je kunt dit online doen via de website, of door te bellen met de klantenservice via 0172 – 74 58 50.

Momenteel is er veel vraag naar kinderopvang, waardoor ook de wachttijden zijn opgelopen. Bij een nieuwe aanvraag nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op om de aanvraag met je door te nemen. Binnen een maand kunnen we je laten weten of en binnen welke termijn er naar verwachting een plaats beschikbaar is. Is er geen plaats, dan kunnen we je aanmelding op de wachtlijst houden. We nemen dan ongeveer eens per vijf maanden contact met je op om je laten weten wat de status is, en om jou te vragen of je nog interesse of wijzigingen hebt.

Ja, je kan via het ouderportaal extra dagen aanvragen. Houd er rekening mee dat aangevraagde dagen niet kunnen worden betaald met je opgebouwde tegoed als deze buiten de 40 weken vallen.
Bij de BSO is het mogelijk om een vakantiekaart op te nemen in je contract. Hiervoor kan je zelf bepalen hoeveel vakantiedagen je wenst af te nemen op jaarbasis, met een minimum van vijf dagen. De kosten worden verdeeld over twaalf maanden en kunnen meegenomen worden in je kinderopvangtoeslag.

Bij de basisscholen die op loopafstand van de buitenschoolse opvang liggen, komen de pedagogisch medewerkers de kinderen lopend van school halen.
Voor de basisscholen die verder weg liggen van de bso, zet Junis Kinderopvang eigen (fiets)busjes in en/of heeft Junis Kinderopvang afspraken gemaakt met een taxibedrijf. Junis Kinderopvang informeert het taxibedrijf over de op te halen kinderen. Met de scholen zijn afspraken gemaakt over de opstappunten bij de school.
Het is belangrijk dat de leerkracht van je kind ervan op de hoogte is op welke manier jouw kind naar de bso gaat. Samen zorgen we er dan voor dat alle kinderen veilig aankomen bij de buitenschoolse opvang.

Kom je er niet uit?

Laten we het samen uitvogelen