Junis werkt veel samen met verschillende partners. Een daarvan is IKC De Tjalk. Een fijne en nauwe samenwerking waar vorig jaar een hele nieuwe activiteitengroep uit is ontstaan. Iets waar we trots op zijn en we in dit bericht graag meer over vertellen.

In samenwerking met IKC De Tjalk is activiteitengroep Oceaan gestart
Als een peuter 4 jaar wordt, kan dat heel spannend zijn. Er begint een nieuwe fase voor het jonge kind en de ouders. We vinden het belangrijk om de peuters al vanaf 3,5 jaar voor te bereiden op de volgende stap richting de basisschool. Daarom heeft onze pedagogisch medewerker Nicole, in samenwerking met de kleuterklassen binnen IKC De Tjalk, de activiteitengroep Oceaan opgericht. Deze groep startte in september 2022.

De aangeboden activiteiten zijn een extra voorbereiding op de basisschool
De groep is ter voorbereiding op de basisschool. De activiteiten die aangeboden worden zijn vooral gericht op zelfredzaamheid en zijn passend bij het ontwikkelingsniveau van de peuter, volgens onze methodiek ZoZien. De peuters ontwikkelen spelenderwijs de vaardigheden die belangrijk zijn op de basisschool.

De peuters leren en spelen in een aparte activiteitenruimte
De groep peuters, van verschillende groepen, gaan samen met een vaste pedagogisch medewerker naar de activiteitenruimte Oceaan. Dit doen ze op dinsdag en/of donderdag van 9:00 tot 11:00 uur. Tijdens deze uren is er extra aandacht voor onder andere spraak- en taalontwikkeling, zelfredzaamheid, dagritme, sociale ontwikkeling en grove en fijne motoriek.