Als je het over unieke en waardevolle samenwerkingen hebt die Junis met anderen heeft, steekt de verbinding die we hebben met MBO Rijnland hier glansrijk bovenuit. Drijvende krachten achter deze samenwerking zijn Sylvia van Bergen, HR-adviseur bij Junis en Véronique Hermans docent bij MBO Rijnland.

Vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) is deze samenwerking drie jaar geleden gestart. Zij hebben van hieruit samen het werkplekleren geïntroduceerd, dat toen met 12 eigen medewerkers van start ging. Al snel bleek dat de interesse bij Junis-collega’s maar ook bij zij-instromers van buiten de organisatie zo groot was dat we makkelijk meerdere klassen van ongeveer 20 leerlingen konden vullen. Na de zomer zien Véronique en Sylvia alweer hun zesde en zevende klas van start gaan.

Het succes van de samenwerking
De sterke verbinding tussen beide organisaties en een duidelijke gezamenlijke visie zorgt voor het ongekende succes van dit opleidingstraject.

MBO Rijnland komt met docenten naar locaties van Junis toe om les te geven. “Wij zijn koploper in dit concept, dat maakt dat wij al vijf stappen verder zijn dan waar school is. We houden goed de verbinding zodat school de positieve ervaringen die wij hebben kan meenemen. Onze zeer goede samenwerking maakt het succes en maakt dat we kunnen blijven innoveren. We zijn twee magneten die in elkaar klikken.” Aldus Véronique.
Sylvia van Junis is regelmatig bij de lessen aanwezig en voert samen met Veronique de gesprekken met leerlingen. Ze zetten zich actief in continu de verbinding met elkaar en de leerlingen te maken.

Veronique volgt bij Junis de leergang Natuurlijk Leiderschap. Sylvia: “Het is ontzettend waardevol en uniek dat zij zich vanuit haar rol in het onderwijs zo goed in onze organisatie verdiept. De sterk ontwikkelde visie van Junis en de pedagogiek die wij hanteren kan zo worden geïntegreerd in de opleiding. Leerlingen vinden hierdoor nog beter aansluiting in de organisatie en stromen hierdoor ook veel minder vaak uit.”

De kracht van werkplekleren
De opleiding sluit heel goed aan op de praktijk omdat deze leerweg volledig plaatsvindt op de werkvloer. Wat deze onderwijsvorm uniek maakt is dat klassikale en theoretische lessen worden aangeboden in kindercentra van Junis. Leerlingen zijn dan ook bij de organisatie in dienst. “Deze hybride vorm van onderwijs hebben wij naar een hoog niveau kunnen brengen, juist door die klik tussen beide organisaties.”

Gemotiveerde leerlingen
Leerlingen krijgen een dagdeel per week les, hebben daarnaast 8 huiswerkuren en werken de overige dagen op de groep. Het is een opleidingstraject dat veel van studenten vraagt, dit levert op dat ze gemotiveerd en toegewijd in het traject zitten. BBL-collega’s krijgen voor hun werk op de groep betaald, ook worden de kosten van hun opleiding vergoed.
Véronique: “Onze vorm van werkplekleren is onderwerp van onderzoek door het praktoraat van MBO Rijnland. De essentie van dit onderzoek is hoe je van een werkplek nu een uitmuntende leerplek kunt maken. Ervaringen die wij ophalen worden meegenomen in het onderzoek.”

Ontwikkeling naar een hoger niveau
Het BBL-traject geeft studenten de kans om in 1,5 jaar het diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 te behalen. In zes perioden van tien weken werken ze toe naar een diploma. Dit biedt ontwikkelingskansen voor zowel collega’s van Junis die van niveau 3 willen doorgroeien naar niveau 4, als voor zij-instromers die vanuit een andere opleidingsachtergrond de kinderopvang in willen. Sylvia: “We zien grote interesse bij mensen die altijd al met kinderen wilden werken maar een andere opleidingskeuze hebben gemaakt. Zij kunnen met hun afgeronde opleiding in een ander vakgebied alsnog de switch maken en het diploma voor de kinderopvang behalen.”

Onze visie op de toekomst
Sylvia: “We kijken ontzettend uit naar het traject dat na de zomer start. Nieuw is dat we naast onze bestaande opleiding, in het najaar van start gaan met een klas voor leerlingen die van niveau 2 willen doorleren naar niveau 3. We verwachten dat we samen met MBO Rijnland nog veel studenten een mooie werkplek kunnen aanbieden de komende jaren, iets wat de sector hard nodig heeft.

Onze droom is het werkplekleren, het van nature nieuwsgierig zijn, het actief vragen stellen nog meer vaste vorm te geven in de organisatie. Zo kunnen we de lerende organisatie die wij zijn naar een hoger niveau brengen. Niet alleen voor leerlingen die in de opleiding zitten, maar voor alle collega’s. Je kunt zoveel waardevols leren tijdens het werk, niet alleen over de inhoud van het werk, maar ook over jezelf.”