Aanvaardbaar risico of gevaar?

Op donderdag 21 april wist pedagoog en onderzoeker Martin van Rooijen een grote groep ouders te boeien tijdens het webinar Risicovol spelen van Het Ontwikkellab. Bij risicovol spelen lopen voor kinderen plezier en angst door elkaar heen. Tijdens dit opwindende en spannende spel is sprake van onzekerheid (o.a. kan, wil en durf ik het wel?) en is er kans op een (kleine) verwonding.

Uit onderzoek blijkt dat ouders hun kind risicovol spelen gunnen, maar durven zij hun kind niet los te laten uit angst dat het verkeerd afloopt. Er komen immers zaken als snelheid (racen), hoogte (klimmen), ruig spel (stoeien) en riskante gereedschappen (hamer of zaag) bij kijken. Allemaal bezigheden waarbij een kind zich zou kunnen verwonden en dat willen we als ouder niet. Waar ouders vroeger zelf nog in bomen en op schuurtjes klommen en 6 straten verderop zonder toezicht van een volwassene naar hartenlust konden spelen, hebben we nu de neiging om onze kinderen bij ons te houden en te beschermen voor gevaar. Dit laatste is goed en is ook een taak van de opvoeder. Kinderen zien gevaar namelijk niet aankomen. Kinderen kunnen echter zelf wel heel goed risico’s inschatten en de juiste afwegingen maken om zichzelf te beschermen en dit is nu juist wat ze bij risicovol spelen continue doen. Het oplopen van licht letsel zoals blauwe plekken en schrammen dat onvermijdelijk is verbonden aan dit spel, is een aanvaardbaar letsel en hoort nu eenmaal bij het dagelijks leven van een kind.

Naast dat risicovol spelen bijdraagt aan het leren inschatten van risico’s, draagt het ook bij aan het vergroten van zelfvertrouwen en creativiteit, aan de ontwikkeling van de sociale en motorische ontwikkeling en stimuleert het weerbaarheid en doorzettingsvermogen. Allemaal zaken die van belang zijn bij het opgroeien en wat we dus  moeten aanmoedigen.

Tijdens het webinar zette Martin de ouders aan het denken aan de hand van stellingen en gaf hij tips hoe je risicovol spel kunt begeleiden. Vermijd daarbij de “Pas op!”, “Kijk uit”-stand en tel voor je ingrijpt eerst tot 30 terwijl je ondertussen observeert. Wil je risicovol spel stimuleren? Bied bijvoorbeeld eens uitdagende materialen aan, zoals een plank, autoband, keukentrap of een bureaustoel. Kinderen kunnen hier naar hartenlust mee experimenteren tijdens hun spel, waarbij ze de opgedane ervaringen meenemen in volgende spelactiviteiten. En een ongelukje? Dat hoort erbij!

Het Ontwikkellab

Kennis delen en elkaar inspireren vinden we bij Junis Kinderopvang erg belangrijk. Onder de naam ‘Het Ontwikkellab’ bieden we daarom regelmatig diverse workshops en webinars aan. Ook een keer een workshop of webinar van ons volgen? Neem een kijkje op de pagina van Het Ontwikkellab op onze website en houd het ouderportaal in de gaten voor nieuwe updates.