Als de zomervakantie start, gaat de zomerschool open!

SCOPE scholengroep biedt voor leerlingen die daar behoefte aan hebben, twee weken zomerschool aan.

We spraken met Jacqueline van Leeuwen, Clusterdirecteur Primair Onderwijs van SCOPE. Zij vertelde wat er zo bijzonder is aan dit project, waar jaarlijks zo’n 50 kinderen aan deelnemen. Carola van Gorkum van het Ontwikkelteam Activiteiten van Junis Kinderopvang maakt het workshopprogramma dat verweven is rondom de onderwijstijd.

Twee weken werken aan je persoonlijke ontwikkeldoel
In week één en twee van de zomervakantie worden de kinderen van de zomerschool ontvangen in basisschool De Stromen. Leerlingen van Alphense basisscholen van SCOPE die in groep 4, 5, 6 of 7 zitten, zijn de doelgroep van deze Zomerschool.
Jacqueline: “Wat wij graag willen is kinderen sterker maken en met meer vertrouwen het volgende schooljaar in laten gaan. We willen graag eigenaarschap bij kinderen.” Het is de bedoeling dat kinderen zich op eigen initiatief opgeven voor het zomerschoolprogramma.

Een aantal leerlingen heeft baat bij het zomerschoolprogramma om zo meer tijd te hebben te werken aan persoonlijke ontwikkeldoelen, ze zijn hierdoor beter voorbereid op het nieuwe schooljaar. Voor een deel van de kinderen heeft de zomerschool zoveel betekend, dat ze een volgend jaar opnieuw deelnemen.

Op de eerste ochtend is er ook een team van Participe ‘Kom Erbij’, die zijn er voor ouders die zelf ook een hulpvraag hebben.

Expertise vanuit kinderopvang goede aansluiting met zomerschool
De zomerschool is anders dan de school die leerlingen de rest van het jaar gewend zijn. Onderwijsstof wordt niet in klassikale lessen aangeboden maar verwerkt in allerlei activiteiten. Elke leerling kan daarbij werken aan zijn of haar eigen doel. Daarbij krijgen ze hulp van een kindercoach die werkzaam is als aanvulling op het team van leerkrachten.

Carola (Junis) en Jacqueline (SCOPE) trekken sinds de eerste editie in 2020 samen op om het programma een succes te maken.

Junis is expert waar het gaat om ontwikkelingsgericht werken en het aanbieden van een divers aanbod aan belevenissen en activiteiten. Op basis van kennis en ervaring plant het Ontwikkelteam van Junis workshops in die aansluiten bij allerlei ontwikkelgebieden, waarbij kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Denk daarbij aan sport en spel, wetenschap, natuur, expressie, gezonde voeding of duurzaamheid. Veelal activiteiten die bij de bso’s van Junis al een succes zijn gebleken.

Toekomstvisie
De wens van SCOPE en Junis is de zomerschool ook de komende jaren te blijven aanbieden. Dat is een mooi vooruitzicht voor al die kinderen die baat hebben bij dit programma.