Relaties zien in Junis graag een actieve samenwerkingspartner
We bespraken hoe Junis haar visie in strategieën moet uitwerken. Op welke doelgroepen moeten we ons als maatschappelijk kinderopvangorganisatie richten? Hoe ver moeten we gaan in het aanbieden van kans verrijkende ondersteuning voor kinderen? Welke rol moet Junis hebben in het verstevigen van het systeem rondom het kind? En hoe moet duurzaamheid terugkomen in onze aanpak?

De aanwezigen verwachten vooral een actieve rol van Junis als onderdeel van de community in de wijk. Men ziet bij voorkeur één voorziening waarin onderwijs en kinderopvang en mogelijk ook jeugdzorg en preventie samenkomen. En waar Junis zich ook kan richten op kinderen waarvoor nu geen kinderopvangtoeslag mogelijk is. De verwachting is dan ook dat Junis vooral aansluit bij de sociaal-maatschappelijke, duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Maar de klimaatdoelen moeten we daar niet bij vergeten.

Tevredenheid over de opbrengst van de bijeenkomst
Opvallend was de eensgezindheid binnen de toch diverse achtergrond van de groep aanwezigen. We kijken dankbaar en met trots terug op een verbindende en energieke middag.