Het nieuwe kinderopvangstelsel is minimaal 2 jaar uitgesteld
Eind april vertelde minister van Gennip dat zij de invoering van het nieuwe stelsel voor kinderopvang-vergoeding met minimaal 2 jaar uitstelt. Reacties daarop liepen uiteen van ‘verstandig’ tot ‘onverstandig’ en alles daartussen. ‘Verstandig’ door de arbeidsmarktkrapte en omdat er nog geen uitvoerder voor het nieuwe stelsel bekend was. ‘Onverstandig’ omdat het huidige stelsel, dat zoveel slachtoffers heeft gemaakt, nog minimaal 2 jaar in stand blijft. De eerste stap om de kinderopvang voor alle kinderen toegankelijk te maken wordt nu gemist.

Junis vindt het jammer dat de invoering van het nieuwe stelsel is uitgesteld. Wij zien een belangrijke rol voor de kinderopvang, om de pedagogische basis van ieder kind te versterken. In nauwe samenwerking met het onderwijs. Kijkend naar ieder kind in de groep en wat het nodig heeft.

Junis blijft investeren om de toegang tot de kinderopvang te vergroten
Wij blijven ons richten op een toekomst waarin de kinderopvang voor alle kinderen, van werkende en niet-werkende ouders, goed toegankelijk is. We denken dat het helpt als kinderen in hun ontwikkeling op jonge leeftijd worden ondersteund. Om ze daarmee te stimuleren, te worden wie ze in wezen zijn. Dat draagt bij aan hun welbevinden en aan een samenleving waarin er voor iedereen een waardevolle plek is.

We kunnen die focus houden omdat de vraag naar kinderopvang tot 2027 naar verwachting groot is. Groot genoeg om meer locaties en medewerkers aan te trekken (én te behouden) en meer kinderen te ontvangen bij Junis. Onze groei gaat door, en sluit in 2027 dan hopelijk naadloos aan bij het dan in te voeren aangepaste kinderopvangstelsel.