Dankjewel! Veel van jullie hebben ons klanttevredenheidsonderzoek ingevuld. Dit betekent dat we waardevolle feedback hebben verzameld van ouders van onze kinderdagverblijven, locaties voor peuteropvang, buitenschoolse opvang en vraagouders van het gastouderbureau.

Jullie geven ons gemiddeld een 7,8
Wat in de reacties opvalt, is dat ouders het meest noemen dat ze veel waardering hebben voor de pedagogisch medewerkers en gastouders. Zij worden beschreven als vertrouwd, warm en liefdevol.
Ook geeft het merendeel aan te ervaren dat kinderopvang bij Junis een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het kind.

“Lieve, betrokken leidsters die altijd tijd maken bij de overdracht. Zorgzaam en oog voor ouder en kind. Ik voel me gezien en kan altijd even contact opnemen”

“Liefdevol en warm contact naar de kinderen, veiligheid bieden en rust op de groep creëren zijn jullie sterk in. De openheid naar de ouders toe is erg fijn”

We zijn blij met deze mooie complimenten: in onze ogen een terechte waardering voor onze collega’s!

Hoe kunnen we het nog beter doen?
Ouders hebben ook een aantal verbeterpunten aan ons meegegeven. Deze reacties hebben we kunnen bundelen in drie belangrijke ontwikkelpunten.
We vertalen deze naar de klantbeloften voor 2023:

Junis klantbeloften 2023

  1. Jouw kinderopvanglocatie gaat aan de slag met de resultatenVeel ouders hebben de moeite genomen feedback te gegeven, specifiek voor hun locatie. Daar zijn we heel dankbaar voor. Elk cluster ontvangt een rapport met de locatie-specifieke resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek. In de eerste helft van 2023 zet de locatie ten minste één verbeterpunt om in een actie.
  2. Ouders meer inzicht geven in de inspanningen om bezetting op orde te houden
    Het personeelstekort en de werving van nieuwe medewerkers zorgt ervoor dat er op de groepen regelmatig nieuwe collega’s of invallers aan de slag gaan. We gaan jou beter informeren over deze nieuwe collega’s.
    Ouders geven aan dat ze zien dat medewerkers hard werken en zich flexibel opstellen om de bezetting op orde te houden. We gaan beter laten zien wat we doen aan medewerkerswaardering en hoe we ze ondersteunen in hun werk. Ook gaan we ouders nog meer inzicht geven in alle inspanningen die Junis levert in werving en behoud van goede kinderopvangmedewerkers.
  3. Optimaliseren ouderportaalHet ouderportaal is na het persoonlijk contact met medewerkers van de groep het belangrijkste communicatiemiddel voor ouders. We krijgen de feedback dat de mogelijkheden van ouderportaal niet op alle locaties op eenzelfde manier worden benut. Door het opstellen van richtlijnen en hulpmiddelen voor locaties verbeteren we dit in de eerste helft van 2023. Ook krijgen we terug dat er een aantal technische verbeterpunten zijn, deze pakken wij op met KidsKonnect, de maker van het ouderportaal.

Meten tevredenheid alle doelgroepen van Junis
In verbinding met elkaar kunnen we samen zo goed mogelijke kinderopvang bieden. Naast de tevredenheid van ouders vinden we het daarom ook heel belangrijk andere doelgroepen te bevragen. In de eerste plaats de kinderen. Wij zetten komende maanden een vragenlijst uit speciaal voor de kinderen van onze bso.
Daarnaast gaan we ook met externe relaties in gesprek over hun tevredenheid en de samenwerking met Junis. Denk daarbij aan de scholen waarmee wij samenwerken.
Medewerkers worden in het eerste kwartaal van 2023 benaderd voor een onderzoek naar tevredenheid, werkdruk en werkplezier.

Voor de zomervakantie van 2023 koppelen we de resultaten terug van de 3 Junis klantbeloften aan alle ouders en medewerkers. Na de zomervakantie van 2023 volgt het volgende klantonderzoek. Heb je tussentijds feedback die je met ons wilt delen? Neem dan contact op met de clustermanager van je locatie. We horen graag hoe we er voor jou en je kind(eren) kunnen zijn!