Samenwerken en verbinding zoeken met anderen is belangrijk binnen de visie van Junis

We zijn trots op alle samenwerkingen met onze partners en relaties. Een samenwerking waar we je graag meer over vertellen, is de samenwerking met OBS Het Vogelnest in Bodegraven.  

Het Vogelnest en Junis werken samen sinds 2020  
De samenwerking startte in november 2020 toen Junis een groep opende binnen OBS Het Vogelnest. De focus werd eerst gelegd op de verbinding met elkaar. Zo lezen de kinderen van groep 8 voor aan de kinderen op het KDV én ze werken nu met hetzelfde thema ‘diversiteit’.  

Van beide kanten is de wens om nog hechter samen te werken
Madelief (leerkracht bij Het Vogelnest): ‘Onze wens is om de samenwerking uit te breiden. We willen meer onder dezelfde thema’s werken, peuters vroegtijdig laten wennen bij kleuters, zorgen met elkaar bespreken en gezamenlijke activiteiten organiseren.’  

Onze clustermanager Marjan is het hier mee eens. ‘Ik zou wel een IKC willen vormen. De thema’s waar ze op school mee bezig zijn, kunnen we dan ook laagdrempelig en spelenderwijs introduceren op het KDV en de BSO. Ook kunnen we dan samen activiteiten organiseren. Zo ontstaat er meer eenheid.’ 

Er staat een mooie basis voor een duurzame samenwerking
De sociale verbinding is er in ieder geval. Op Het Vogelnest groeten we elkaar allemaal. Zo komen de leerkrachten ook langs de groepen om de pm’ers gedag te zeggen als ze naar huis gaan. We worden ook uitgenodigd bij evenementen, zoals het nieuwjaarsfeest van de school. We zijn optimistisch over wat de toekomst ons gaat brengen.