Ons pedagogisch beleid

De cirkel

We nemen je graag even mee in onze pedagogische visie in onderstaand filmpje.

Kernwaarden
In de kern van de cirkel staat Jij en Ik, omdat alles draait om de manier waarop we met elkaar willen omgaan; met kinderen, collega’s, ouders en samenwerkingspartners. Om Jij en Ik staat ‘Verbinden met jezelf, de ander en op inhoud’. Zo heeft ons persoonlijk leiderschap een centrale plek in de cirkel. In de cirkel staan ook de drie kernwaarden die verwoorden wat wij belangrijk vinden. Deze zijn vertaald naar een bijbehorende houding en gedrag. De drie kernwaarden zijn: geborgen en veilig, respect en ruimte voor ontwikkeling.

Geborgen en veilig
Een kind dat zich geborgen en veilig voelt, kan zichzelf zijn, plezier maken en zich ontwikkelen. We kijken goed naar de kinderen, passen ons gedrag op hen aan en reageren op hen signalen. Zo geven wij hun de ruimte om zichzelf te zijn, te ontdekken en te ervaren. Tegelijkertijd bieden we duidelijkheid en zorgen we voor een gezonde omgeving, waarin we oog hebben voor risico’s en hygiëne. We maken plezier, werken samen en hebben echt aandacht voor elkaar. Zo zorgen we samen voor een positieve sfeer.

Respect
We gaan op een open manier het gesprek met elkaar aan over normen en waarden en elkaars grenzen. Door mee te leven met de blijdschap of het verdriet van de ander, nemen we iedereen serieus. Respect is ook belangrijk voor de manier waarop we in de wereld staan. We waarderen elkaar en omarmen de verschillen. Dat doen we door objectief te kijken en te luisteren, maar ook door vragen te stellen.

Ruimte voor ontwikkeling
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Wij bieden hun actief en bewust uitdaging zodat ze zich spelenderwijs ontplooien. Spelen is ontdekken, ontdekken is leren, en leren is groeien. Daarin zet ieder kind zijn eigen stappen, in zijn eigen tempo. De pedagogisch medewerkers volgen die persoonlijke ontwikkeling en sluiten daarop aan, soms door een extra zetje te geven of juist een stapje terug te doen. Dit doen wij onder andere met onze methode ZoZien.

Bekijk de pedagogische cirkel hier.