Onze missie

Samenwerken aan de wereld van morgen

Goede kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving als geheel. Niet alleen krijgen ouders de kans om werk en gezin te combineren, kinderen krijgen ook de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. Talenten ontplooien, spelend leren, samen opgroeien: ieder kind heeft er evenveel recht op. Daarom werken wij iedere dag aan de toekomst van onze kinderen, met plezier, passie en professionaliteit.

Doorgaande ontwikkelingslijn
Jezelf ontwikkelen duurt een leven lang en is overal. Niet alleen in de groep of in de klas, maar juist ook daarbuiten, thuis in de wijk en in je vrije tijd. Wij vinden het belangrijk om die werelden met elkaar te verbinden tot een doorgaande ontwikkelingslijn voor het kind. Zo’n toekomstbeeld vraagt om nieuwe organisaties waarin kinderopvang en onderwijs samenwerken, volgens één en dezelfde pedagogische visie. Vanuit die gedachte zijn wij actief in gesprek met scholen en gemeenten om samen te werken aan de wereld van morgen.

Wij bewegen mee
De combinatie van opvoeden en werk is soms een lastige. Junis Kinderopvang ondersteunt jou om daarin een goed evenwicht te vinden. Wij luisteren naar jouw vragen en spelen daarop in met een passend aanbod. Wij zijn duidelijk zichtbaar in de wijken en kernen en daardoor altijd dichtbij. Onze medewerkers bewegen mee met jouw wensen, met de behoeften van jouw kind en met de veranderende wereld. Dat betekent dat wij vernieuwing omarmen en dat wij ook het vertrouwde gezicht zijn in een leven dat soms al ingewikkeld genoeg is.