Falko van bso de Lapjeskat kwam met het idee voor het toernooi. Hij houdt van volleyballen. Met behulp van zijn vader en de pedagogisch medewerkers organiseerde hij het toernooi. ‘Ik wilde vooral dat iedereen lol had deze dag. Daarnaast wil ik Junis en de mensen die meehielpen bedanken voor het organiseren van het toernooi.’ 

Ruim 200 kinderen en collega’s waren bij het toernooi aanwezig 

De hele dag speelden de teams wedstrijden van tien minuten tegen elkaar. De eindshow bestond uit de winnaars die tegen Falko’s dreamteam speelden. Aan het eind van de dag was er een prijsuitreiking. In totaal waren er zo’n 30 teams en 200 kinderen aanwezig. Bart kwam samen met clustermanagers en clustercoördinatoren om de kinderen en pedagogisch medewerkers aan te moedigen.  

Verschillende sporttoernooien voor onze  bso’s  

Naast het volleybaltoernooi organiseren wij jaarlijks atletiek-, voetbal-, korfbal-, tennis- en waterpolotoernooien. Ook gaan steeds meer locaties zwemmen.  Steeds meer mensen komen hierop af.