De meer dan 55 aanwezige ouders luisterden met interesse naar het webinar van onze pedagogisch coach Ellemieke en medewerker Pedagogiek & Kwaliteit Michelle. Zij gaven handvatten, in lijn met onze methodiek ZoZien, die ouders kunnen gebruiken om hun kinderen met spel en materiaal uit te dagen en te begeleiden in zijn ontwikkeling. 

Kinderen leren spelenderwijs de ander en de wereld te begrijpen 
Plezier en betrokkenheid zijn hier belangrijke onderdelen. Een kind is betrokken wanneer het actief, geconcentreerd en langdurig speelt. Het juiste spelmateriaal zorgt daarbij voor voldoende uitdaging.  Ook het zelf kunnen kiezen welk spel ze doen en bepalen wanneer ze stoppen met spelen is belangrijk. Hier horen natuurlijk, afhankelijk van de leeftijd, afspraken bij over bijvoorbeeld het afmaken van een spel of het opruimen van speelgoed.  

Spel is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen 
Naast dat spel voor plezier en vermaak bij kinderen zorgt, draagt het bij aan de ontwikkeling. In onze methodiek ZoZien beschrijven we 4 gebieden waarin kinderen zich ontwikkelen. Dit zijn de motorische, de cognitieve, de taal- en spraak- en de sociaal emotionele ontwikkeling. Hoewel kinderen niet spelen om te leren, leren ze in spel veel binnen deze 4 ontwikkelingsgebieden. Deze gebieden staan niet los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar voortdurend. Vooral in rollenspellen komen deze 4 ontwikkelingsgebieden tegelijkertijd terug.  

Met spel ontdekken kinderen in hun eigen tempo de wereld om hen heen 
Ellemieke en Michelle vertelden in het webinar over verschillende soorten spel. Zo is er een verband tussen het soort spel en het ontwikkelingsniveau van een kind. Want ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. Het kan zijn dat jouw kind al eerder toe is aan meer uitdaging of dat het nog geen concentratie heeft voor een spel. Kijk hierbij goed naar je kind, zodat je kunt ontdekken waar de interesse dan ligt. Als kinderen jong zijn, zoeken ze het spel in hun directe omgeving. Wanneer kinderen ouder worden, gaan ze meer op pad en verbreden ze hun blik 

 Met wie en wat je kind speelt, verandert wanneer je kind ouder wordt 
Kinderen ontdekken vanaf ongeveer 3 maanden eerst hun eigen handen en voeten. Het kan dat ze hier een hele tijd druk mee zijn.  Dat is ook spel. Van 2 tot 3 jaar spelen kinderen vooral naast elkaar in plaats van met elkaar. Vanaf 3 jaar spelen kinderen meer met elkaar. Eerst nog omdat het spel erom vraagt, bijvoorbeeld bij doktertje spelen. Vanaf 4 jaar gaan ze actief op zoek naar iemand om samen mee te spelen. Kinderen gebruiken voor hun spel speelgoed, maar ook allerlei voorwerpen en materialen die ze in en om het huis tegenkomen.  

Als ouder kan je het spel van je kind bevorderen 

In het webinar gaven Ellemieke en Michelle de volgende tips om het spel van het kind te bevorderen:

  • Je kan je kind de tijd geven om iets te doen of te ontdekken. Zo heeft het kind letterlijk en figuurlijk de ruimte voor het spel.  
  • Laat je kind zelf kiezen. Bijvoorbeeld tussen 3 spellen of wanneer je kind wil stoppen.  
  • Je kan diverse soorten materialen en speelgoed aanbieden aan je kind. Zo wisselt je kind af tussen verschillende spelmaterialen.  
  • Samen met andere kinderen spelen helpt om het spel te bevorderen.  

Ellemieke en Michelle sloten het webinar af met voorbeelden hoe je als ouder in de rol van meespeler, begeleider of adviseur het spel naar een hoger plan kan tillen/ 

Deze handvatten zijn in lijn met onze methodiek Zozien 
Wij werken op de groepen met onze eigen methodiek Zozien. ZoZien bestaat uit 4 stappen waarmee wij ontwikkelingsgericht werken. Benieuwd hoe dit in de praktijk gaat? Neem dan hier een kijkje. Wil je meer weten over ontwikkelingsgericht werken met ZoZien, waarbinnen het kind zich op de vier ontwikkelingsgebieden kan ontwikkelen? Kijk dan in ons pedagogisch beleidsplan voor 0-4 jaar en 4-12 jaar. 

Ouderwebinars van Het Ontwikkellab 
Kennis delen en elkaar inspireren vinden we bij Junis Kinderopvang erg belangrijk. Onder de naam ‘Het Ontwikkellab’ bieden we daarom regelmatig diverse webinars aan. Houd binnenkort het ouderportaal in de gaten voor het ouderwebinar. ‘