Al meer dan 50 jaar ervaring

Junis, natuurlijk!

Al sinds 1970 is Junis Kinderopvang een erkende en gewaardeerde opvoedpartner voor veel ouders. In de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Zoetermeer beschikken we over meer dan 90 opvanglocaties en 70 gastouders. Kinderen van nul tot dertien jaar vinden bij ons een huiselijke en uitdagende plek waar zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. In een wereld die snel verandert, draait het steeds meer om ‘samen leven en samen leren’. Daarom werken wij intensief samen met ouders, onderwijs, gemeenten, zorgpartners, culturele partners en verenigingen. Met elkaar nodigen wij kinderen uit om hun talenten te ontdekken, samen te spelen en zo de wereld te verkennen.

De naam Junis
Junis klinkt als Juno, de Romeinse godin van het leven en het licht. En ook als juni, de maand van de zon. Voor ons zijn het klanken van groei en ontwikkeling, van vrolijke levenslust en vernieuwing.

Trots op ons vak
Bij Junis Kinderopvang werken goed opgeleide medewerkers die trots zijn op hun vak. Wij zijn ambitieus. Om mee te bewegen met het leven van onze kinderen en hun ouders, staan wij open voor vernieuwing en verbinding. Daarbij staat de kwaliteit van onze kinderopvang steeds voorop. Ons pedagogisch beleid is de basis voor al ons denken en doen, maar daarbinnen krijgt iedereen de ruimte om zichzelf te zijn. Die werkwijze vertaalt zich in loyale, professionele medewerkers en tevreden ouders.

De wereld in
Onze locaties zijn natuurlijk ingericht, met veel aandacht voor het omringende groen en het gebruik van houten materialen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwd raken met de buitenwereld en trekken er daarom vaak op uit. Daarbij stimuleren wij hen om vooral zelf te onderzoeken en te ervaren, omdat die belevenissen hun het meeste bijblijven. Zoveel indrukken, zoveel mogelijkheden en ook nog zoveel te leren: het fijne van spelen is dat groeien en ontwikkelen vanzelf gaat, zolang je je veilig en geborgen voelt in een uitdagende omgeving.